ผู้เขียน หัวข้อ: สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้อง  (อ่าน 33 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,797
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน พี่ประถมออกศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ น้องอนุบาลตะลุยสถานีปฏิบัติการ ผลิตพืช เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” นำพี่ประถม 1-6 ศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นภาคใต้ ฟากน้องอนุบาลตะลุยสถานีปฏิบัติการพืชไร่ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หวังจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เชื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดพัทลุง และนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกระบี่และภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์สังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และรู้ถึงประวัติความเป็นมาในแต่ละสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา รวมทั้งได้สัมผัสกับธรรมชาตินอกสถานที่ สู่การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์

นอกจากนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตฯ มรภ.สงขลา นำโดย อาจารย์ ดร.พรรณี  ผุดเกตุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นำนักเรียนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สถานีปฏิบัติการพืชไร่ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีคณาจารย์ และพี่ๆ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การผลิตพืช) ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การปลูกกาแฟ การผลิตมูลไส้เดือน การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เรียนรู้วิธีการเลี้ยงและการให้อาหารปลาด้วยไรแดง เช่น ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาเทวดา ปลากระดี่มุข ปลาออสก้า ปลากัด กุ้งก้ามแดง กุ้งแคระ กบ เป็นต้น ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนอนุบาลมีความตื่นเต้น สนุกสนาน และให้ความสนใจปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home/
- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ www.ashthailand.or.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
ติดต่อเรา : 0845828115 ติดตามเรา : www.facebook.com/songkhlamedia