ผู้เขียน หัวข้อ: นิพนธ์ เดินหน้าแก้น้ำเสียคลองสำโรง วางระบบบำบัดน้ำเสีย-สร้างกำแพงกั้นตลอดแนวคลอง  (อ่าน 57 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,797
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
"นิพนธ์" เดินหน้าแก้น้ำเสียคลองสำโรง วางระบบบำบัดน้ำเสีย-สร้างกำแพงกั้นตลอดแนวคลอง

นิพนธ์ บุญญามณี ติดตามความคิบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง ให้ อจน.วางระบบบำบัดน้ำเสีย โยธาฯ ร่วมสร้างกำแพงตลอดแนวคลอง ทน.สงขลา ทม.เขารูปช้าง ประสานชุมชนขอคืนพื้นที่ อบจ.สงขลาร่วมสนับสนุน ล่องเรือติดตามความคืบหน้าและเทจุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ วางโครงการระยะยาวทวงคืนน้ำใสปรับพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนของชุม

(12 พ.ค.65) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง เขตเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจกรมโยธาธิการและผังเมือง นายนิพัฒน์ อุดมอักษร รองนายกอบจ.สงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานประธานรัฐสภา นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พมจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานข้อมูล ณ บริเวณสะพานแยกสำโรง และล่องเรือชมสภาพสองฝั่งคลอง

นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคลองสำโรงหาแนวทางแก้ไขเพื่อฟื้นฟูคลองสำโรงให้มีความสะอาด มีศักยภาพในการระบายน้ำให้ได้ดีขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคลองมีปัญหาตื้นเขินคันคลองบางช่วงมีระดับต่ำ และมีผู้อาศัยอยู่บริเวณแนวคลองสำโรงอย่างหนาแน่น ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ ทั้งยังมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่ถูกนำมาทิ้งลงคลอง จนทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ มีสีดำ เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น จึงได้มอบหมายให้ทางองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)หาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองสำโรงให้ได้เพราะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน

สำหรับคลองสำโรงเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างเทศบาลนครสงขลา กับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นเส้นทางสัญจรมาตั้งแต่สมัยโบราณและเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลสาบสงขลา แต่เมื่อมีชุมชนมากขึ้นเส้นทางแห่งนี้ก็เริ่มมีปัญหาในเขตชุมชน จึงต้องมีการวางแผนเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การฟื้นฟูคลองให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์มากที่สุด โดยต้องทำควบคู่กันไปทุกระบบจึงได้มีการประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาดูเรื่องสร้างกำแพงกั้นตลอดแนวคลองซึ่งเคยเข้ามาทำแล้วแต่ติดขัดที่ชาวบ้านจำนวนมากอยู่ริมคลองทำให้ไม่สามารถดำเนินได้ ซึ่งต้องให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่และร่วมสนับสนุนในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม   

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยจะเป็นการรวมน้ำเสียซึ่งปัจจุบันถูกระบายลงสู่คลองสำโรงโดยตรงเป็นปริมาณมาก เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง รวมทั้งบรรเทาปัญหาด้านความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในชุมชนริมคลองสำโรงอย่างเป็นระบบได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น รมช.มท.และคณะได้ลงเรือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณคลองสำโรงอย่างใกล้ชิดบริเวณ ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 2 พร้อมทั้ง ร่วมปล่อยจุลินทรีย์ชนิดน้ำ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย และลดการเกิดกลิ่นจากน้ำขังในคลองสำโรง และได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสำรวจคลองสำโรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดฌแพาะในส่วนของกรมโยธาฯ ได้ทำกำแพงป้องกันการกัดเซาะไว้ระยะหนึ่งแล้วแต่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินชุมชนริมคลอง วันนี้ได้รับการยืนยันจากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ว่าจะสามารถเคลียเรื่องพื้นที่ได้แล้วเสร็จแล้ว กรมโยธาฯ ก็สามารถตั้งงบประมาณต่อเนื่องจากโครงการเก่าได้

การพัฒนาคลองสำโรง เป็นเรื่องที่ทำค่อนข้างยากและต้องใช้เวลานาน วันนี้การวางรากฐานต่างๆ ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยการดำเนินการในครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังในเมืองทั้งฝั่นนครสงขลาและเมืองเขารูปช้าง เมื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรงได้แล้วยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย และต้องฟื้นฟูให้คลองสายนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทยให้ได้เหมือนเช่นในอดีต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12:54 น. วันที่ 12 05 22 โดย สงขลานิวส์ »
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home/
- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ www.ashthailand.or.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
ติดต่อเรา : 0845828115 ติดตามเรา : www.facebook.com/songkhlamedia