ผู้เขียน หัวข้อ: พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี แถลงนโยบาย "สร้าง สาน เสริม" พัฒนานครหาดใหญ่ครอบคลุม 9 ด้าน  (อ่าน 589 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,863
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี แถลงนโยบาย "สร้าง สาน เสริม" พัฒนานครหาดใหญ่ครอบคลุม 9 ด้าน 

การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานครหาดใหญ่ ภายใต้ หลักการ "สร้าง สาน เสริม" และได้กำหนดนโยบายการบริหารที่ครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน จากนั้นได้ต้อนรับผู้มาร่วมแสดงความยินดีที่มาจากภาคส่วนต่างๆ 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  ได้มีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 และการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาทั้ง 4 เขต และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย โดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานครหาดใหญ่ ภายใต้ หลักการ "สร้าง สาน เสริม" และได้กำหนดนโยบายการบริหารที่ครอบคลุม ทั้ง 9 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายด้านการบริหารภาครัฐ
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
7. นโยบายด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโลจิสติกส์

ซึ่งการบริหารตามนโยบาย ทั้ง 9 ด้านจะประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆที่ใกล้เคียง  โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ มาเป็นกรอบในการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนชาวนครหาดใหญ่ได้รับประโยชน์สูงสุด
 
หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  และให้สัมภาษณ์รวมถึงตอบข้อซักถามโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 4 เขต รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

จากนั้น นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์  นายก อบจ.สงขลา และคณะตัวแทนภาครัฐ,เอกชน  ผู้ประกอบการ  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับ  พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ www.ashthailand.or.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy