ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  (อ่าน 1004 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,328
 • สงขลามีเดีย
  • ดูรายละเอียด
  • สงขลามีเดีย
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขที่ 1456 ถนน กาญจนวนิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522 โดยได้รับเงินบริจาคที่ดินจากคุณชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน 20 ไร่ (มูลค่าที่ดินในขณะนั้นประมาณ 12 ล้านบาท) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้า คณะทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกร ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อว่า ศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2523

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศปรับปรุงศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้รับความอนุเคราะห์จากทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกร เป็นอย่างดีมาตลอดเวลา ที่เป็นกำลังที่สำคัญยิ่งได้แก่ ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร ได้มีการบริจาคเงินทุนการศึกษาและเงินเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จัดการเรียนการสอนในระบบสาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นๆ แก่ผู้ที่สนใจด้วย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lpt.ac.th
ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,328
 • สงขลามีเดีย
  • ดูรายละเอียด
  • สงขลามีเดีย
หลวงประธานฯ
ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia