ผู้เขียน หัวข้อ: 5 คณะ ม.อ.ร่วมมือเร่งสร้างการรับรู้ "สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส"  (อ่าน 607 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,863
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ร่วมกับ 5 คณะ เร่งสร้างการรับรู้ "สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส" เน้นรับประทานอาหารให้ชาญฉลาด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1402 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ชั้น 14 โดยมี ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นักวิจัยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสในขณะนี้ สิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้คือการดูแลตนเอง คนในครอบครัวและบุคคลรอบข้าง การจัดกิจกรรมเสวนาคร้ังนี้จุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะขยายความรู้ในการกินสมุนไพรไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนหน้ากากอนามัยและทีมพยาบาลวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน พร้อมทั้งได้ความรู้จากวิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญจาก คณะแพทยศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา COVID-19 ทั้งนี้ แพทย์แผนไทยก็นำภูมิปัญญาชาวบ้าน มาช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ ขยายความรู้ของการฉลาดกินอาหาร กินอย่างไรให้ มีประโยชน์กับร่างกาย วิทยากรจาก คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความรู้ด้านการวิจัยเภสัชกรรม ตลอดจนความร่วมมือจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มีแผนที่จะจัดกิจกรรมเสวนาคร้ังต่อไปที่ "หลาดสยาม" ตลาดนัดเพื่อคนรักสุขภาพ ลานสยามนครินทร์ เพื่อขยายความรู้เชิงวิชาการสู่ชุมชน อีกทั้ง เรื่องของการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นหน้ากากอนามัยโดยใช้หลักวิชาการเข้าไปช่วย
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ www.ashthailand.or.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy