แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ฅนสองเล

หน้า: [1] 2 3 ... 97
1
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา รับมอบงบประมาณสนับสนุนจากเชฟรอน

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จับมือ “เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี

 (22 ธ.ค. 63)  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยมี นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เป็นผู้รับมอบ

 นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้ได้รับการเรียนรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์อย่างรอบด้าน ติดตั้งนิทรรศการดาราศาสตร์ภายในอาคาร และกิจกรรมดาราศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง   

นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ในฐานะผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ขอขอบคุณเชฟรอนเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 3 ของประเทศไทย เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชน และสถานศึกษา สนับสนุนการบริการวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญ

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการได้ให้การต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชน สื่อมวลชนจากทั่วประเทศ รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนสถานการณ์โควิด-19 เช่น มาเลเซียสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฯลฯ รวมแล้วกว่า 170,000 คน
 
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการฯ ได้มีการเปิดกิจกรรมร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี” โดยมีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม และประชาชนทั่วไป ต่างจูงลูกจูงหลานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตื่นตาตื่นใจ ซึ่งทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯสงขลา   เปิดให้ร่วมกิจกรรมไปจนถึงวันพรุ่งนี้ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. พร้อมเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในบริเวณงาน สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

2
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation) โดยมีการจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ
พร้อมด้วย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวความเป็นมาในการจัดงาน และนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South”

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ การมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จึงเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เกิดการสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้”

ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 ในแนวคิด Innovation Driven the New South ซึ่งเป็นการรวมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมใช้ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ และการแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้”

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “การจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 ทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนว่านวัตกรรมของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการที่มีของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็นความสามารถของคนไทย อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป”

งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” จัดขึ้นในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมใช้ภายใต้กลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ขณะที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานดังกล่าวจเพื่อแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ผ่านการพัฒนาและต่อยอด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวัตถุประสงค์โครงการจัดขึ้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์/บริการ

และอุตสาหกรรมเด่นในพื้นถิ่นของจังหวัดภาคใต้ให้มีการพัฒนาและมีความพร้อมในการจัดตั้งธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ โดยการใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในงานจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล หลากหลายประเภทสินค้าจากผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดกิจกรรม Halal Talk โอกาสทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจฮาลาล โดยคุณชารีฟ เด่นสุมิตร Chief Executive Officer (CEO) และผู้ก่อตั้ง Pinsouq Halal Marketplace

3
คณะวิศวะฯ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

18 ธันวาคม 2563 ฝ่ายจัดการโครงการ "โครงการการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยโดย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้จัดกิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี (หัวหน้าโครงการ) ผู้แทนหน่วยงานรับมอบ พร้อมคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมในพิธีส่งมอบ
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งมอบ ประกอบด้วย

1) เครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 เครื่อง โดย อาจารย์สุภาวดี มากอ้น วิทยาลัยรัตภูมิ
2) ตู้ฆ่าเชื้อ UV สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง โดย ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) ตู้รับพัสดุระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติสำหรับหน่วยงานราชการ จำนวน 9 เครื่อง โดย อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และ ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4) โคมหลอดยูวีซี (UVC) ฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่โดยปรับตั้งเวลาเปิด-ปิดผ่านระบบ Application จำนวน 10 เครื่อง โดย อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และ ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5) อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับพกพา จำนวน 17 เครื่อง โดย อาจารย์กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมอุปกรณ์ที่ส่งมอบทั้งสิ้น 50 เครื่อง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมรับมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หน่วยงาน โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 17 หน่วยงาน รวม 24 หน่วยงาน ร่วมรับมอบอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสาธารณสุขและบริการประชาชนต่อไป

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่านับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 มทร.ศรีวิชัย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ในหลากหลายภาควิชา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการสนับสนุนการป้องกันโควิด-19 รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ส่วนการจัดทำอุปกรณ์ส่งมอบแก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาดำเนินโครงการดังกล่าว โดยทางมหาวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชนเป็นหลักต่อไป

ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ของคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชมจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

4
เกสร คาเฟ่ ไม่ใช่แค่อร่อยแต่ที่นี่คือจุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่

จากวิกฤตโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจนทำให้เราเห็นธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเสริมหรือทดแทนธุรกิจเดิมเช่นเดียวกับร้านเกสร คาเฟ่ ก่อนหน้านี้คือร้านเกสร ร้านของฝาก ของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวทั้งมาเลย์ อินโดฯ หรือแม้แต่ชาวไทยเมื่อมาหาดใหญ่ก็ต้องแวะที่นี่

เมื่อไม่มีแขกต่างชาติทางร้านเลยต้องปรับกลยุทธ์ใหม่กันอีกครั้งด้วยการเปิดร้านอาหารในสไตล์คาเฟ่ ร้านสวย บรรยากาศดี มีมุมให้เซลฟี่มากมาย ที่สำคัญร้านอยู่ใจกลางเมืองสุดถนนหอยมุกต์ ข้างโรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางมากมาร้านนี้อุ่นใจได้เลย

บรรยากาศของร้านเพียงแค่เดินเข้ามาก็ต้องกล้องมาเซลฟี่กันแล้วเพราะร้านเขาสวยจริงๆ จะเลือกนั่งในห้องแอร์เย็นๆ หรือขึ้นไปชั้น 2 ในบรรยากาศโล่งสบายเลือกได้ทั้งนั่งโต๊ะ หรือนั่งแบบเอนนอนบนพื้นชิลล์ๆเหมือนอยู่บ้าน หลายคนบอกว่าที่นี่แค่มาถ่ายรูปก็คุ้มแล้ว

ไปดูเมนูอาหารกันบ้างที่นี่มีเมนูหลากหลายมากทั้งอาหารสไตล์ยุโรป ไทย อีสาน มีให้เลือกมากมายหลายเมนู ทางร้านบอกว่ามีเชฟถึง 3 คนที่เชี่ยวชาญเมนูเฉพาะมาคอยปรุงอาหารเสิร์ฟลูกค้าแบบใหม่ สด ทุกวัน เมนูของทางร้านมีความหลากหลาย และที่แนะนำจะเป็น สเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยด์ เนื้อนุ่มๆ ห่อด้วยเบค่อนไก่ ทานคู่กับผักและซอสเนื้อ ที่เข้ากันอย่างลงตัว

เมนูกุ้งแช่น้ำปลา กุ้งสดๆ ทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด เมนูกุ้งสองใจ ที่มีซอสเสิร์ฟคู่กันมาทั้งซอสมะขามและซอสกระเทียม เมนูต้มยำกุ้ง เมนูผมมากับไก่ ที่เป็นเมนูที่ได้คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะ และเมนูแซลมอนลงกระเช้า ที่เนื้อแซลม่อนสดพอดีคำ ทานคู่กับน้ำราดสูตรเฉพาะ รวมไปถึงเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำมะม่วงสมูตตี้ ท้อปปิ้งด้วยเนื้อมะม่วงสด รสชาติมะม่วงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทริปเปิ้ลชอกโก้ ที่มีชอ็อกโกแลตถึง 3 ช็อตด้วยกัน “นมสดมันม่วง” มันม่วงเข้มๆ แยกชั้นมากับนมสด ท็อปด้วยวิปครีมของทางร้าน หรือจะเป็นสายกาแฟก็มีให้ฟิน ทั้ง “ลาเต้ โกโก้ คาราเมลมัคคีอาโต้” และเครื่องดื่มอื่นๆ อีกมากมายทั้ง ร้อน เย็น และแบบปั่น และยังมีของหวาน เค้ก เบเกอรี่ พานาคอตต้า อีกมากมายให้เลือก

ทางร้านไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเมนูที่มีหมูเป็นส่วนประกอบ ทางร้านยังมีบริการส่งอาหารแกร้ปฟู้ด ฟู้ดแพนด้า และเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าทุกคนเต็มอิ่มจุใจไปกับบรรยากาศสวยๆ และอาหารอร่อยๆ ได้เลย  ห้ามพลาดกับร้าน “เกสร คาเฟ่” เปิดบริการเวลา 10.00-22.00 น.หยุดทุกวันพุธ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 083-970-0097 หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ Kaysorn Cafe

5
ส่งฟรี 8 กม.มีฟีเจอร์ค้นหาร้านฮาลาล "LINE MAN" ยกทัพบุกตลาดหาดใหญ่-สงขลา

LINE MAN บุกให้บริการ "ฟู้ด เดลิเวอรี่" ทั่วสงขลา-หาดใหญ่ พร้อมให้บริการส่งฟรี 8 กม.แรก รวบรวมร้านดังกว่า 2,700 ร้าน พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ค้นหาร้านฮาลาลร้านเด็ดทั่วภาคใต้รวมกว่า 500 ร้าน มั่นใจตอบโจทย์ลูกค้าชาวหาดใหญ่-สงขลาได้เป็นอย่างดี

(13 พ.ย.63) นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai นำทัพชาว LINE MAN ผู้ให้บริการ "ฟู้ด เดลิเวอรี่" พื้นหาดใหญ่-สงขลา เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ลานจตุรัสหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ โดยมีนายเอกชัย แก้วรัตนะ รักษาราชการนายอำเภอหาดใหญ่ นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมแขกผู้เกียรติร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ LINE MAN "ฟู้ด เดลิเวอรี่" สงขลา-หาดใหญ่

คุณยอด เปิดเผยว่าการรวมตัวของ LINE MAN Wongnai ทำให้เราเป็นผู้นำที่มีร้านอาหารชื่อดังอยู่ในมือจำนวนมาก พื้นที่สงขลา-หาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราขยายเข้ามาทำตลาดและได้รับการตอบที่ดี เรามีบริการส่งฟรี 8 กม.แรก (เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ) มี LINE MAN ทำหน้าที่ส่งอาหารที่รวดเร็ว เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเรายังมีบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะท้องถิ่นนั่นคือ ฟีเวอร์ค้นหาอาหารฮาลาลสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม โดยมีร้านทั่วภาคใต้กว่า 500 ร้านเข้าร่วม เพียงใส่โค้ดส่วนลดฮาลาล รับส่วนลด 50 บาททันที (หมดเขต 31 ธ.ค.63)

ขอฝากทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลเคชั่น LINE MAN เพื่อมาใช้บริการกับเราได้แล้วทั่วพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่ และติดตามความเคลื่อไหวเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค  LINE MAN และ Wongnai แล้วคุณจะค้นพบประสบการณ์ที่ดีกว่าแน่นอน

6
จุรินทร์ควงนิพนธ์ เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ มองภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่ 10 Money Expo Hatyai 2020 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมแสดงความมั่นใจเศรษฐกิจภาคใต้เริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง ด้านผู้จัดงานคาดทำเงินสะพัดเฉียดหมื่นล้าน 13-15 พ.ย.พบกันที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

(13 พ.ย.63) ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 Money Expo Hatyai 2020  โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 Money Expo Hatyai 2020 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ที่หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา คัดแคมเปญทางการเงินร้อนแรงส่งท้ายปี สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน รู้ผลอนุมัติในงาน สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน สินเชื่อธุรกิจ SME Startup 1.07% สินเชื่อเอสเอ็มอีดอกเบี้ย 3% นาน 2 ปี เงินฝากดอกเบี้ย 2% ซื้อประกันชีวิตรับฟรี Gift Voucher 1 แสนบาท/iPhone 11 Pro/ทองคำแท่ง ฟรี! สัมมนา “เปิดชุดหุ้นเงินดี ทำกำไรสวนกระแส”

 


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งกจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการรวบรวมสถาบันการเงินทุกรูปแบบมาไว้ในงานเดียว ซึ่งในส่วนของภาคใต้เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ ประชาชนเริ่มมีความมั่นใจในการทำธุรกรรมและขอสินเชื่อมากขึ้น จากปัจจัยที่ดีหลายด้านโดยเฉพาะราคายางและปาล์มน้ำมัน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น รวมถึงการอัดฉีดเม็ดเงินในโครงการต่างๆ ของภาครัฐก็ล้วนเป็นผลดีทางเศรษฐกิจทั้งนั้น

ด้านนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 Money Expo Hatyai 2020 ธนาคาร สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้นำโปรโมชั่นส่งท้ายปีมาเสนอโดยเป็นแคมเปญพิเศษในรอบปีที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุด ทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงานตั้งเป้าเงินสะพัดจากสินเชื่อและรายการอื่นๆ ประมาณ 7 พันล้านบาท แต่เท่าที่ดูการตอบรับอาจมีสิทธิ์ลุ้นแต่หมื่นล้านเหมือนที่เชียงใหม่ก็ได้

โดยปีนี้เราปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 สามารถใช้บริการได้ทั้ง แบบ Offline และ Online บนแพลตฟอร์ม www.moneyexpoonline.com ที่มีการเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นของแต่ละสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการบนแพลตฟอร์มนี้ได้ทันทีอีกด้วย

7
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ มอบน้ำดื่มให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมีคุณกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกสำหรับการจัดบูธกิจกรรมของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดเป็นผู้รับมอบ

ในการนี้ขอเชิญชวนร่วมงานกาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสระบัวแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา

8
วันที่​ 5​ พฤศจิกายน​ 2563​ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ​ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจะนะ​ คณะกรรมการ​บริหารงานอำเภอ​ (กบอ.)​ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ประธานเครือข่ายในพื้นที่​และประธานคณะกรรมการบริหารชมรมกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ​ ณ​ โรงไฟฟ้าจะนะ​ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเป็นจำนานมาก

9
เชฟรอนมอบ “สนามเด็กเล่นเชฟรอน” ที่หาดชลาทัศน์ สงขลา พื้นที่สร้างสรรค์เสริมการเรียนรู้-ทักษะการเล่นของเด็ก-เยาวชน

รอง ผจว.สงขลา เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการ “ติดตั้งสนามเด็กเล่นเชฟรอน” บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นความร่วมมือดำเนินการของเชฟรอนและเทศบาลนครสงขลา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งศูนย์เศรษฐพัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียมแห่งแรกของประเทศ

(6 พ.ย.63) นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีรับมอบโครงการ “ติดตั้งสนามเด็กเล่นเชฟรอน” บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกเทศมนตรีนครสงขลา, พลังงานจังหวัดสงขลา, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนชาวสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถช่วยพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณชายหาดชลาทัศน์ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับพี่น้องชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จึงนับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก  ขอขอบคุณคณะทำงานที่ได้ร่วมคิดร่วมวางแผนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสีสันให้กับเมืองสงขลา ขอขอบคุณบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับนโยบายพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อประโยชน์ต่อชาวสงขลาอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ด้านนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครสงขลา และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม จากทางบริษัทเชฟรอนมาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความปรารถนาดีของเชฟรอนที่มีต่อพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา

ทางด้านนางสาวสุมิตดานัน จันทวี ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ. 2552 เชฟรอนได้ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา พัฒนาสนามเด็กเล่นพื้นที่บริเวณหาดชลาทัศน์แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่สันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจของชาวสงขลา  โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวสงขลาเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชฟรอนได้บำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

“ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งศูนย์เศรษฐพัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียมแห่งแรกของประเทศ เชฟรอนจึงร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ดำเนินโครงการ “ติดตั้งสนามเด็กเล่นเชฟรอน” เพื่อพลิกโฉมพื้นที่แห่งนี้ มอบเป็นของขวัญแก่ชาวสงขลา โดยเชฟรอนได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,123,489.30 บาท เพื่อใช้ในการติดตั้งสนามเด็กเล่นชุดใหม่ จำนวน 10 รายการ พร้อมอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้เสริมทักษะการเล่น

โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 และได้รับการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของพื้นที่โครงการจากเทศบาลนครสงขลาเป็นอย่างดีจนโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สนามเด็กเล่นเชฟรอน” แห่งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งจุดพักผ่อนหย่อนใจและเสริมพัฒนาการของเยาวชนลูกหลานชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป”

เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงาน ที่ดำเนินภารกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย มากว่า 56 ปี เราไม่เพียงยึดมั่นในพันธกิจสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่ดีกับสังคมไทยด้วยการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมตลอดมาภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

10
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.ร่วมมือสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ นำเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนการผลิตในโรงงานแปรรูปยางพารา นำงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปยางพาราเพื่อช่วยลดต้นทุน ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ยางพารา

(5 พ.ย.63) ณ โรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด โดยมีนายสุรพล วงศ์ขำ ประธานสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ ,นางเกษร หวานแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ ,รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา ,ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ คณาจารย์ม.อ. และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ เนื่องจากโรงงานแปรรูปยางพาราของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เป็นโรงงานที่มีการแปรรูปยางพาราจากยางแผ่นดิบจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ รองเท้าบู๊ท รองเท้าแตะ แผ่นปูพื้นสนามกีฬา ยางรองส้นเท้าลดแรงกระแทก ฯลฯ ซึ่งเป็นผลผลิตที่มาจากยางพารา 100% ในกระบวนการผลิตยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง รวมถึงมีต้นทุนค่อนข้างสูง จึงนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยเป็นข้อตกลงที่จะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในมิติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ ดังนี้

1.โครงการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับเทคโนโยีสะอาด เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต/ลดต้นทุน โดยการใช้เศษยางที่เหลือจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  รวมถึงการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า การสร้างโรงงานอัจฉริยะเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด

2.โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจร โดยบูรณาการความร่วมมือจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานของประชากรในพื้นที่ การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด ผลักดันให้เกิดการเพิ่มมูลค่ายางพาราให้ได้มากที่สุด

โดยสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ ยินดีรับนักศึกษาจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกงาน หรือสหกิจวิจัย และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ยินดีประสานความร่วมมือกับนักวิจัยคณะอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการร่วมกันผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราอีกด้วย

11
คุยกับทีมงาน / Re: บันทึกสถิติ
« เมื่อ: 18:50 น. วันที่ 04 11 20 »
บันทึกสถิติ พ.ย.63
Gimyong 75343 +0.99%
สงขลามีเดีย 24820 -0.10%
รัตภูมิเมืองมีตำนาน 8109 +2.72%
สองเลรีวิว 1420 +4.64%

12
เศรษฐกิจใต้ดีขึ้นเล็กน้อยจากการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 ไตรมาส 3 หดตัวน้อยลงกว่าไตรมาสก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ แถลงภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เผยหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูง ขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศทยอยฟื้นตัว จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19

(3 พ.ย. 63) ที่ ห้องประชุมใหญ่  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสาวโสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นประธานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีผู้แทนจากสถาบันทางการเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

นางสาวโสภี สงวนดีกุล กล่าวว่า การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในประเทศเป็นสำคัญ ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมถึงรายได้เกษตรกร ปรับดีขึ้น จึงช่วยพยุงกำลังซื้อได้บางส่วน ทั้งนี้ การใช้จ่ายสินค้าหดตัวน้อยลงในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะหมวดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และหมวดยานยนต์ที่ได้รับอานิสงส์จากความต้องการซื้อรถ ของผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังมีตั้งแต่ช่วง COVID-19 ประกอบกับโรงงานผลิตรถเริ่มกลับมาผลิตและส่งมอบได้ตามปกติ นอกจากนี้ การใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นเช่นกัน

ด้านผลผลิตเกษตร หดตัวจากไตรมาสก่อน โดยผลผลิตยางพารายังคงหดตัว จากฝนที่ตกชุกกว่าปีก่อน และขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ประกอบกับผลผลิตปาล์มน้ำมันกลับมาหดตัว จากผลกระทบของภาวะฝนทิ้งช่วง ในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่ผลผลิตกุ้งขาวกลับมาหดตัวเช่นกัน จากความผันผวนด้านราคาในช่วงก่อนหน้าที่มี การระบาดของ COVID-19 รุนแรง เกษตรกรจึงลดการลงลูกกุ้ง อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าเกษตรขยายตัวดีใน ทุกสินค้าหลัก ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวจากไตรมาสก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวสูงจากไตรมาสก่อน ตามรายจ่ายลงทุนที่กลับมาขยายตัวสูง จากการเบิกจ่าย ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน รวมถึงการเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นสำคัญ ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวดี ตามการเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดงบรายจ่ายอื่น ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐตลอดปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 2.7 ตามการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ลดลงเป็นสำคัญ

การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยการนำเข้าสินค้าทุนกลับมาขยายตัวเล็กน้อย ตามการนำเข้าเครื่องจักรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปและถุงมือยาง สอดคล้องกับภาวะการผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าว ด้านการลงทุนในภาคก่อสร้างปรับดีขึ้นเช่นกัน สะท้อนจากมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศในหมวดเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างสอดคล้องกับปริมาณจาหน่ายปูนที่กลับมาขยายตัว เช่นเดียวกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังขยายตัวได้ แม้จะชะลอลง จากความต้องการซื้อที่ยังมีอยู่

มูลค่าการส่งออกสินค้า กลับมาขยายตัวจากไตรมาสก่อน จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในต่างประเทศ ส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมในหลายหมวดปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะไม้ยางพาราแปรรูป และถุงมือยาง อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อน ตามการผลิตยางพารา แปรรูปที่ลดลงเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการเร่งผลิตและส่งสินค้าที่เป็นคำสั่งซื้อตกค้างตั้งแต่ช่วงก่อน COVID-19 ไป แล้วในไตรมาสก่อนหน้า ทั้งน้ำยางข้น และยางผสมสารเคมี

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวในประเทศทยอยฟื้นตัว โดยได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว จากภาครัฐ รวมถึงมีวันหยุดยาวหลายช่วง

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบน้อยลงอยู่ท่ีร้อยละ -1.44 จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าไฟฟ้าและน้ำประปากลับเข้าสู่อัตราปกติ หลังสิ้นสุดมาตรการบรรเทา ค่าครองชีพ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ส่วนหนึ่งสะท้อนจากผู้ว่างงาน ในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยขยายตัวทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัว เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ

13
"ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา" จุดประกายการสร้างจุดขายใหม่ให้เมืองสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี พร้อมปั้นโปรเจกต์ "ทุเรียนเมืองสะเดา" รวมกลุ่มเกษตรกรที่รักการปลูกทุเรียน จัดประกวดทุเรียนเพื่อเฟ้นหารวบรวมทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดี สร้างแบรนด์ สร้างช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตที่จะออกเต็มที่ในอีก 3 ปีข้างหน้า

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่มีพรมแดนติดประเทศมาเลเซีย มีเส้นทางเชื่อมโยงกันทั้งทางบกและทางรถไฟที่มีมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงสุด และยังเป็นประตูสู่ประเทศไทยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งด้วย และสะเดายังเป็นเมืองใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมาก

จากข้อมูลของกยท.ระบุว่าอำเภอสะเดา คือพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัดสงขลา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคายางพารามีความผันผวนมาก "ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา" นักธุรกิจด้านยางพารารายใหญ่ของอำเภอสะเดา และระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นผู้ที่มีความชื่นชอบการกินทุเรียนเรียกว่าถ้าเขาบอกว่าทุเรียนที่ไหนอร่อยต้องไปหามาชิมมารับประทาน รวมถึงการนำมาปลูกและชักชวนให้ชาวสะเดามาร่วมกันปลูกจนเกิดเป็นกลุ่มคนรักการปลูกทุเรียนอำเภอสะเดา โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา เป็นพี่เลี้ยง และ ดร.ถาวร เป็นประธานกลุ่มฯ

เมือวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกลุ่มคนรักการปลูกทุเรียนอำเภอสะเดา เป็นแม่งานใหญ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกและการดูแลรักษาทุเรียน ให้กับสมาชิกในกลุ่มรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอสะเดา ผู้แทนนายอำเภอสะเดา ส่วนราชการ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร วิทยากรผู้ที่เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้

 


ช่วงแรกของการอบรม นายถาวร อนิวัฒน์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนมากว่า 30 ปี ในจังหวัดชุมพร ได้ให้ความรู้เกี่ยวการปลูกทุเรียนในระยะต่างๆ ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ต่อด้วยการอบรมการจัดการระบบสวน การจัดการระบบน้ำ การดูแลรักษาทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว การแบ่งกลุ่มเข้าฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1 การตรวจวิเคราะห์ดิน ฐานที่ 2 การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ฐานที่ 3 โรคและแมลงศัตรูทุเรียน ฐานที่ 4 การผลิตเชื้อราไตรเคอร์เดอร์ม่า พร้อมทั้งวิธีป้องกันและรักษาโรคในทุเรียน

ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกลุ่มคนรักการปลูกทุเรียน อ.สะเดา บอกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะเพื่อนๆในกลุ่มคนรักการปลูกทุเรียน ซึ่งตอนนี้มีจำนวนกว่า 200 คน เพื่อที่จะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกดูแลรักษาทุเรียน โรคต่างๆรวมทั้งการแก้ไข ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปีละ 3 ครั้ง

ส่วนตัวจะผลักดันให้ทุเรียนใน อ.สะเดา มีชื่อเสียงอย่างที่จันทบุรี ต่อไปหากใครอยากกินทุเรียนไม่ต้องนั่งรถไปไกลถึงเบตง หรือให้เมืองสะเดาเป็นอีกตัวเลือก ในส่วนของการตลาดเชื่อว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากประเทศจีนมีคนนิยมบริโภคจำนวนมาก  ในส่วนของการตลาดมีการพูดคุยและวางแผนกันบ้างแล้วแต่ทั้งนี้ยังไม่มีผลผลิต ต้องรออีกประมาณ  3-4 ปี  โดยมองตลาดในโลกออนไลน์ ไว้

ด้านนายวีระศักดิ์ สงวนสิน สมาชิกกลุ่มผู้ดูแลด้านการตลาดบอกว่าเรื่องตลาดทุเรียนออนไลน์น่าจะเริ่มในปี 64  ซึ่งจะมีการจัดประกวดพันธุ์ทุเรียนบ้าน ทุเรียนพื้นเมือง และทุเรียนพันธุ์ต่างๆใน อ.สะเดา ส่วนการขายในโลกออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มซึ่งสวนทุเรียนทุกสวนจะมีคิวอาร์โค้ดเป็นของตัวเอง รับรองคุณภาพโดยเกษตรอำเภอเพื่อสร้างคุณค่าของมัน ซึ่งน่าจะใช้ทุเรียนของป่าละอูเป็นโมเดล

ส่วนการจัดการประกวดทุเรียนพื้นเมืองในปีหน้า เราจะจัดประกวดคัดสายพันธุ์เฉพาะใน อ.สะเดา เพื่อเป็นการต่อยอด ให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นอีกทางเลือก ที่ไม่เฉพาะแค่การปลูกทุเรียนพันธุ์เท่านั้น และในปีหน้าพูดคุยกันจะมีการจัดเทศกาลทุเรียนเมืองสะเดา มีการประกวดทุเรียน เทพธิดาทุเรียน การออกร้านต่างๆที่เกี่ยวกับทุเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุเรียนเมืองสะเดาเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไป

14
พาสัมผัสชุมชนท่องเที่ยวบ้านจังโหลน ม.11 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ​เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม​ศรี​วิชัย

บ้านจังโหลน หมู่ที่ 11 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา ประวัติบ้านจังโหลน มีภูเขาที่มีตำนานเล่าขานมาช้านาน อีกทั้งยังมีวัดจังโหลน ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี ตามตำนานเล่าว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. 2100 เป็นวัดที่เก่าแก่ในบางช่วงก็ไม่มีพระอาศัย มีสภาพทรุดโทรม

ปัจจุบัน วัดจังโหลน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน มีพระุทธรูปประดิษฐานภายในถ้ำที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ปู่เจ้า" เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่ชาวบ้านนิยมมาขอพร บนบานศาลกล่าวต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดร่มรื่นเงียบสงบ และที่อีกมุมหนึ่งของวัดมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือ ถ้ำเขาจังโหลน

ถ้ำเขาจังโหลน ที่บริเวณด้านล่างมีสระน้ำ มีพื้นที่จัดทำตลาดชุมชน ส่วนทางขึ้นถ้ำต้องเดินขึ้นบันได 259 ขั้น มีการก่อสร้างทางเดินที่สามารถเดินขึ้นไปได้จนถึงปากถ้ำที่สวยงาม มีหินงอกหินย้อยภายในถ้ำและสามารถเดินเชื่อมต่อภายในถ้ำได้ตลอดภูเขา มีจุดให้ถ่ายภาพมากมาย และสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอรัตภูมิได้อย่างชัดเจน

บริเวณถ้ำแห่งนี้ยังมีพืชสมุนไพรมากมายหลายร้อยชนิด เหมาะสำหรับการเดินชมเขาสำรวจพืชสมุนไพร ดูสัตว์ป่า และยังมีหลักฐานบ่งบอกถึงเรื่องราววิถีชีวิตการประกอบอาชีพการหาขี้ค้างคาวมาทำปุ๋ยสำหรับทำนา ที่มีผู้คนเข้ามามากมาย ปัจจุบันยังคงมีร่องรอย มีการทำสายสลิงสำหรับขนมูลค้างคาวจากบนภูเขาลงมาด้านล่างด้วย

ประวัติชุมชนบ้านจังโหลน

บ้านจังโหลน มีประวัติความเป็นมามาช้านาน ในสมัยก่อนยังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์บริเวณรอบเขาจังโหลน จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีการทำนากันมาก ในบางครั้งจะมีช้างลงมากินข้าวในนาเกือบหมด ทำให้ชาวบ้านเรียกว่าเขาช้างโลน (กินโลน กินทิ้ง กินขว้าง) แล้วในปัจจุบันเพี้ยนมาเป็นเขาจังโหลน จึงเป็นที่มาของบ้านจังโหลน  โดยสามารถบรรยายออกมาผ่านกลอนได้ดังนี้
กราบปู่เจ้า เข้าถ้ำ ทำวิปัส
ชาดงามหนัด หินงอก ออกมาลุย
แต่เดิมที มีมายา พาทำปุ๋ย
ไม่ใช่คุย ดังว่า มายาเขา
เขาช้างโลน ก่อนนี้ มีช้างมา
กินข้าวกล้า ถึงว่า ช้างมันโลน
พอนานมา ว่าเอา เขาจังโหลน
จะบวชโกน วัดนี้ วิถีไทย

ประวัติปู่เจ้าหรือพ่อท่านสมเด็จเจ้าวัดจังโหลน
อดีตกาลที่ผ่านมา ประมาณ 400 ปีเศษ พ่อท่านสมเด็จเจ้า เป็นรัชทายาทในสมัยของพระเจ้าศรีอยุธยา เมื่อพระชนมายุครบยี่สิบพรรษา ก็สละราชสมบัติออกทรงผนวช ได้ธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ จนในที่สุดก็เจอบริเวณเขาจังโหลน ได้ปักกรดวิปัสสนากรรมฐานอยู่แถวเขาจังโหลน จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้าน ทำให้เกิดแนวคิดสร้างวัดจังโหลนขึ้นมา โดยร่วมมือกับชาวบ้านและลูกศิษย์สมัยนั้น ทำให้มีวัดจังโหลนเกิดขึ้นจวบจนปัจจุบัน ต่อมาได้มีการสร้างประติมากรรมรูปปั้นสมเด็จเจ้าจังโหลนบริเวณถ้ำ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

วัดจังโหลน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างช้านาน เริ่มแรกจากการก่อตั้งวัดจังโหลน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2100 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 24 ตุลาคม 2482 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2482 และทางวัดได้เปิดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2482

เขาจังโหลน เป็นหนึ่งในตำนานภูผาของรัตภูมิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาจังโหลนเป็นถ้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ หินงอก หินย้อย ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำผึ้งป่า และถ้ำโถงต่าง ๆ มากกว่า ๕๐ ถ้ำ มีเขตติดกับเขาจังโหลน ประกอบด้วย บ้านจังโหลน บ้านเกาะยาว และบ้านควนดาน จึงมีแนวทางร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาเขาจังโหลน จึงได้มีการจดทะเบียนกับป่าไม้จังหวัดเพื่อให้เป็นป่าสงวนป่าชุมชน ที่ให้ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์และดูแลให้สมบูรณ์อยู่เสมอ และมีบทกลอนเกี่ยวกับเขาจังโหลนว่า

เขาจังโหลน
แลตระหง่าน งามเด่น เป็นประจักษ์
คีรีลักษณ์ ล้อมรอบ ขอบขุนเขา
มีเหวหุบ เหินหิน ถิ่นลำเนา
เป็นนาเขา ลุ่มลึก ดึกดำบรรพ์
มีถ้ำทอง โถงทิพย์ หลายสิบถ้ำ
เรียงสูงต่ำ สลับทรง ในพงสัณฑ์
สรรพสัตว์ ร่ายบรรเลง เพลงชีวัน
ตามโขดขั้น ถิ่นบ้านเรา เขาจังโหลน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านจังโหลน ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน มีสินค้าโอทอป และอีกมากมายที่น่าสนใจ รอติดตามกันได้ในตอนที่ 2

15
มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 ผลักดันโครงการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่

มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาจากวิทยาเขตสงขลา และวิทยาลัยรัตภูมิ ลงพื้นที่ชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสย่านถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ร่วมสร้างและผลักดันโครงการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ (Hatyai Gastronomy City) ย้อนรอยความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในอดีตให้กลับคืนมา

ดร.ทัชชญา สังขะกูล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เปิดเผยว่าวันนี้ได้นำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมมศาสตร์ ลงพื้นที่ย่านถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หรือสาย 1 ซึ่งเป็นย่านในกลางเมืองที่เติบโตมาควบคู่กับสถานีรถไฟหาดใหญ่ โดยพื้นที่ตรงนี้มีสถาปัตยกรรมโบราณที่น่าสนใจมากมาย มีผู้ประการร้านค้า ร้านอาหารจำนวนมาก มีการผสมผสานวัฒนธรมที่ลงตัว

"วันนี้เรานำนักศึกษามาลงพื้นที่จริงเพื่อวาดภาพสถาปัตยกรรมของเมืองในมุมมองของเขา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เปิดมุมมองใหม่ของเมืองผ่านลายเส้นของคนรุ่นใหม่ ซึ่งภาพเหล่านี้จะถูกนำมาจัดแสดงเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนสายอาหารนครหาดใหญ่ ซึ่งทางคณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย ได้ทำการวิจัยและผลักดันให้เกิดประโยชนืต่อการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ต่อไป"

ทางด้านผู้ประกอบการในพื้นที่ เฮียชัชจ์ นายชัชจ์เชษฐ์ฐา ลาภณรงค์ชัย ผู้ประกอบการย่านสาย 1 (เจ้าของร้านติ่มซำหาดใหญ่) กล่าวถึงย่านสาย 1 ว่าในอดีตเป็นเส้นทางการค้าสายสำคัญมีร้านค้ามีธุรกิจแทบทุกประเภทในย่านนี้ แต่เมื่อเมืองขยายออกไปทำให้ความสำคัญของพื้นที่เริ่มลดลง ย่านนี้มีตึกที่สวยงาม มีประวัติศาสตร์การสร้างเมืองหาดใหญ่ที่น่าสนใจมากมาย รู้สึกดีใจที่ มทร.ศรีวิชัย เป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาผลักดันการท่องเที่ยวในย่านนี้ ในฐานะผู้ประกอบการก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกด้าน

ส่วน อ.อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ กล่าวเสริมถึงการนำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย คลิปวิดีโอ รวมถึงนำนักศึกษามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลของหาดใหญ่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่งานวิจัยที่สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ คณาจารย์จาก มทร.ศรีวิชัย ผศ.สาทินี วัฒนกิจ, อ.ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ ,อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ และดร.ทัชชญา สังขะกูล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 70 คน ลงพื้นที่เพื่อวาดลายเส้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และจากวิทยาลัยรัตภูมิ ดร.พัชริรทร์ บุญนุ่น ,อ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ ,อ.อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี ,อ.นันทพงษ์ พงษ์พิริยะเดชะ นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 คน ร่วมลงพื้นที่ถ่ายภาพและทำคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ (Hatyai Gastronomy City) ต่อไป

หน้า: [1] 2 3 ... 97