แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - สงขลานิวส์

หน้า: [1] 2 3 ... 148
1
 ;D หลาดเปิดทุกวัน 4โมงเย็น - 5ทุ่ม

2
 :D อย่าลืมแดดร่มลมตกออกมาเที่ยวหลาดเพชรเทศากันน่ะครับ

3
(14 ก.พ. 62) ที่บริเวณสวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา จัดงานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสให้นกเงือกคู่ที่ 3 “ธารา” กับ “รดา” เพื่อประชาสัมพันธ์นกเงือก สัตว์ที่ถูกยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่ง “รักแท้” พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือก

โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรักษ์นกเงือก” พร้อมด้วยนายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคม สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นางจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ผู้บริหารจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สวนสัตว์สงขลาได้เล็งเห็นความสำคัญของนกเงือก และนกเงือกยังถูกเลือกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแท้ เนื่องจากพฤติกรรมของนกเงือกจะใช้ชีวิตคู่แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” จนแก่เฒ่า หรือจนกว่าจะตายจากกัน และตัวผู้ยังมีลักษณะของหัวหน้าครอบครัวที่ดี คอยหาอาหาร และคอยดูแลปกป้องลูกและแม่นกให้ปลอดภัยขณะเลี้ยงลูกอยู่ในโพรงไม้ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม มีจิตใจในการอนุรักษ์ให้กับเด็ก นักเรียน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันรักษ์นกเงือกมากยิ่งขึ้น

4
มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันราชภัฏ” น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามสถาบัน พร้อมมอบโล่คนดีศรีราชภัฏ เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประพฤติตนดีงาม

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมพิธีราว 2,500 คน เพื่อน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” อันเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชาวราชภัฏทั้งปวง เป็นนามของสถาบันและเปลี่ยนมาเป็นนามของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในปัจจุบัน

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ชาว มรภ.สงขลา ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานนามราชภัฏแทนนามวิทยาลัยครู พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และต่อมาได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ลงประกาศในราชกิจนุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏสงขลา จึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

อธิการบดี กล่าวอีกว่า ชาว มรภ.สงขลา ล้วนซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดังนั้น ในวันอันเป็นมงคลยิ่งที่วันราชภัฏเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง มรภ.สงขลา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ แม้เมื่อเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว และขอถวายคำสัตย์คำปฏิญาณ จักประกอบคุณงามความดีสมกับที่ทรงพระเมตตาให้เป็นราชภัฏ คือ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

นอกจากพิธีถวายราชสักการะแล้ว มรภ.สงขลา ยังได้พิจารณาสรรหา “คนดีศรีราชภัฏ” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีคุณธรรม สมดังคำราชภัฏคนของพระราชา และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ประเภทอาจารย์ได้แก่ ผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุล 2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนได้แก่ นายศุภสิน ปวันวัชรากร 3. ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายรพีภัทร สำเร (คำภีร์ อลังการ) 4. ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายศราวุธ ศรีสุวรรณ นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นายธนากร ชุมพล นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายอนุวัช นุ่นดำ และ นายอรัณ นาราวัน 5.ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายอเนก แซตั้ง

5
ฮอนด้าพิธานฯ จัดคาราวานรถแห่รอบเมืองเปิดตัว All New Wave110i New LED Headlight

ฮอนพิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารายใหญ่ของภาคใต้ จัดกิจกรรมพิเศษเปิด All New Wave110i New LED Headlight รถครอบครัวยอดนิยมของคนไทยที่มีการปรับโฉมใหม่หมด โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ไฟท้ายโฉมใหม่ พร้อมรูปโฉมที่ดูปราดเปรียวขับขี่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ในช่วงเช้าวันนี้ที่โชว์ฮอนด้าพิธานพาณิชย์ สาขาหาดใหญ่ (สาย2) ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเปิดตัวรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110ไอ ใหม่ล่าสุด All New Honda Wave110i (2019) โดยจัดในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่คาราวานรอบเมืองหาดใหญ่ ผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆ ทั้งใจกลางเมืองหาดใหญ่ ศูนย์การค้าไดอาน่า ศูนย์การเซ็นทรัลเฟสติวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้างบิ๊กซี่เอ็กซ์ตร้า วงเวียน้ำพุ และสิ้นสุดที่โชว์รูมฮอนด้าอริยะมอเตอร์ สาขาหาดใหญ่ ข้างสะพานลอยตรงข้ามตลาดกิมหยง ซึ่งตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากชาวหาดใหญ่เป็นอย่างดี โดย All New Honda Wave110i มีให้สัมผัสตัวจริงแล้วที่โชว์ฮอนด้าพิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ทุกสาขา

สำหรับ All New Honda Wave110i มาพร้อมกับกับเสน่ห์ใหม่ไฟหน้า New LED Headlight ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่เหนือกว่าในทุกเวลามองเห็นได้กว้างและไกลขึ้นให้ความมั่นใจยิ่งขึ้นในการขับขี่ อายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม New Enrich Meter หน้าปัดเรือนไมล์ใหม่ออกแบบแยกสัดส่วนอย่างลงตัว มองเห็นรายละเอียดชัดเจน ครบครันทุกฟังก์ชัน พร้อมโลโก้เวฟ สัญลักษณ์ของความสุขในทุกเส้นทาง

ระบบ Key Shutter มั่นใจด้วยสวิตซ์กุญแจนิรภัยพร้อมม่านปิดช่องกุญแจอัตโนมัติ U-BOX กล่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ 7.4 ลิตร New Tail Light ไฟท้ายใหม่โฉบเฉี่ยว ส่องสว่างชัดทุกมุมมอง มั่นใจทุกสภาพการขับขี่ ที่สำคัญยังคงเอกลักษณ์แห่งความประหยัดสูงสุดที่ 63.3 กม./ลิตร มั่นใจด้วยคุณภาพและการยอมรับจากผู้ขับขี่ด้วยยอดขายสะสมในไทยรวมมากกว่า 14 ล้านคัน

สัมผัสตัวจริงพร้อมรับโปรโมชั่นและเงื่อนไขสุดพิเศษในเป็นเจ้าของ All New Honda Wave110i ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมฮอนด้าพิฑานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/phithanariya
   

6
มหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา จับมือกระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12 - 15 ก.พ. 62 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการตลาดและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

(13 ก.พ.62) นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณลานว่าว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางสาวฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ หอการค้าจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ ตลอดจนพี่น้องประชนชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอย่างหนาแน่น

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากความรุนแรงที่เกิดจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภาคใต้ ต้องประสบกับความสูญเสีย ทั้งในเรื่องบ้านเรือนที่พักอาศัย ชีวิตความเป็นอยู่และผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย รัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วถึงและกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงเร่งดำเนินการจัดหาและมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนและกรมการค้าภายในได้ร่วมมือจากภาคเอกชน ในการนำสินค้าที่จำเป็นมาจัดจำหน่ายในงานธงฟ้า ซึ่งการจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าธงฟ้าและสินค้าจากผู้ประสบภัยพายุปาบึก”เมื่อวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการตลาด และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้” ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานีและชุมพร โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ (สินค้าไฮไลท์) ในราคาพิเศษจำหน่ายในงาน “ธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้”ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 40 - 50 % และสินค้าธงฟ้าที่นำมาจำหน่ายภายใต้ป้ายสินค้า “ธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้” ต่ำกว่าท้องตลาด 30 - 40 % รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติปาบึก นำสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดตนเองหรือจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายในงานอีกด้วย

นายอำพล พงศ์สุวรรณ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดสงขลา มีความยินดีและเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความกรุณาเลือกจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่จัดงาน“มหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้จังหวัดสงขลา”ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ ลานว่าว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและได้ดำเนินการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าต้องตลาดทั่วไป ประมาณร้อยละ 20-40 และยังมีสินค้าราคาพิเศษในแต่ละวัน เช่น น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ไข่ไก่ ข้าวสาร กะทิกล่อง จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดพายุโซนร้อนปาบึกที่ผ่านมาได้ ในระดับหนึ่ง

จากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ทำให้เกิดคลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สินที่อยู่อาศัย พื้นที่ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหายซึ่งขณะนี้ได้รับการซ่อมแซมแล้ว โดยช่วงที่เกิดพายุโซนร้อยได้มีการตั้งจุดอพยพมีการดูแลด้านที่พักอาศัย อาหารการกิน ความปลอดภัย และมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

7
www.SongkhlaMedia.com สงขลามีเดีย : สาระที่มากกว่าข่าว

สงขลา จังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ เมืองที่เป็นชุมทางการค้า เศรษฐกิจ ธุรกิจ คมนาคมขนส่ง และเป็นศูนย์ราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เมื่อกล่าวถึงสงขลาหลายคนมักนึกถึงหาดใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักหาดใหญ่มากกว่าสงขลาเสียด้วยซ้ำ ทุกสิ่งจึงมุ่งไปที่หาดใหญ่ก่อนที่จะขยายความรวมไปทั้งจังหวัดสงขลา รวมถึงจังหวัดข้างเคียง

www.SongkhlaMedia.com แลแฟนเพจเฟสบุ๊ค สงขลามีเดีย  www.facebook.com/songkhlamedia เริ่มจดโดเมนและขับเคลื่อนมาตั้งตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ควบคู่กับการจัดทำหนังสือพิมพ์ขวานทอง ซึ่งในแรกเริ่มไม่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากยังมุ่งไปที่การขับเคลือนหนังสือพิมพ์เป็นหลัก

เมื่อความนิยมของสื่อออนไลน์มีมากขึ้นประกอบกับต้นทุนของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2562 จึงได้มีการเริ่มต้นขับเคลื่อนเว็บไซต์และแฟนแพจอย่างจริงจังเพื่อตอบโจทย์การรายงานข่าวสาร เศรษฐกิจ ธุรกิจ การท่องเที่ยว และเป็นสังคมออนไลน์ของชาวสงขลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถิติของเว็บไซต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สถิติสำคัญของเว็บสงขลามีเดีย มีเพจวิว (ผู้เยี่ยมชม) เฉลี่ยต่อเดือนเกิน 1,000,000 ครั้งมาตั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 มีสมาชิกเว็บบอร์ด ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 4,000 ไอดี มีผู้ติดตามแฟนเพจมากกว่า 2,000 คน และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง       

สงขลามีเดีย พร้อมเป็นสื่อกลางบนโลกออนไลน์ ทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ทางการสื่อสารบนโลกที่ไร้พรมแดน ภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสงขลาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน สงขลามีเดีย

8
กำหนดการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคมนี้ จะมิได้มีเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม หากแต่จะมีพิธีการตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป

 กำหนดการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก เริ่มตั้งแต่

วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๒    จะเป็น พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒   ต้นเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒  เสกน้ำอภิเษกจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด   ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก “วัดสุทัศนเทพวราราม” ไปยัง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และ จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ , เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และ จุดเทียนชัย
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ,ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สดัปกรณ์ , เฉลิมพระราชมณเฑียร
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์,เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราสถลมารค
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

พฤษภาคม – พฤศจิกายน ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ที่มา www.pptvhd36.com

9
หรอย ฟินน์ ของกินเพียบ ที่ตลาดเพชรเทศา หาดใหญ่ใน

หาดใหญ่ใน เป็นอีกหนึ่งย่านที่มีของกินอร่อย โดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงค่ำ เป็นเวลาแห่งการออกหากินของใครหลายๆ คน หากไม่รู้ว่าจะไปกินที่ไหน ที่ไหนมีของกินครบ มีที่ให้นั่งกิน มีที่จอดรถ ที่สำคัญราคาไม่แพง ขอแนะนำที่นี่เลย ตลาดเพชรเทศา ที่เดียวครบจบทุกเมนู

ตลาดเพชรเทศา เป็นตลาดที่รวบรวมของกินของอร่อยในราคาสบายกระเป๋ามาไว้ในที่เดียว วันนี้เราขอนำทุกท่านมาเที่ยวกินที่ตลาดแห่งนี้กันอีกรอบ มาอัพเดทเมนูอร่อยๆ เพิ่มเติมกัน ที่นี่ยังคงเพียบพร้อมด้วยของกินทุกเมนูในราคาสบายกระเป๋า เริ่มตั้งแต่เลี้ยวเข้าไปในตลาดก็เจอข้าวเหนียวหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บ ไก่ย่างห้าดาวก็มี ผัดไทยกุ้งสุดเจ๊เล็กก็ขึ้นชื่อเรืองความอร่อย นายสวัสดิ์หมูพะโล้ เป็ดพะโล้เลิศรส เมนูตามสั่งก็มีให้เลือกเพียบ ข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ต์เริ่มต้นที่ 25 บาทเท่านั้น

ฝั่งตรงข้ามก็มีของอร่อยไม่แพกัน เริ่มที่ขนมหวานสารพัดเมนูเพียงชุดละ 10 บาท น้ำเต้าหู้ เต้าทึง ร้อนเย็นสั่งได้ตามใจคุณ เครื่องดื่มทั้งน้ำผลไม้ปั่น ชาเย็นก็มี ส่วนเมนูจัดหนักก็มทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือสองเล ก๋วยเตี๋ยวน้ำใน-ต้มยำ ต้มเลือดหมูใบตำลึง เย็นตาโฟ สุกี้ ราดหน้า รวมถึงเมนูกับแกล้มที่มีทั้งส้มตำแซ่บๆ ลาบ น้ำตก ต้มยำ เรียกว่าครบทุกอย่างและอร่อยทุกร้าน 

ที่สำคัญที่นี่พาผู้ใหญ่มาก็ไม่ต้องเดินไกล พาลูกหลานมานั่งกินก็ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะมีลานให้วิ่งเล่น มีของเล่นบริการเด็กๆ ห้องน้ำ ห้องละหมาดมีเพียบพร้อม อย่าลืมยามแดดร่มลมตกมาพบกันได้ทุกวันที่ตลาดเพชรเทศา หาดใหญ่ใน มาที่นี่รับรองที่เดียวครบจบทุกเมนู

ตลาดเพชรเทศา อยู่ริมถนนเพชรเกษมเชื่อมถนนเทศาพัฒนา หาดใหญ่ใน ย่านที่มีของกินเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084 9955488 แฟนเพจ www.facebook.com/Phetthaesa แผนที่ https://goo.gl/maps/T5PMVxy7Chp

10
ชาวบ้านเขารูปช้างสงขลา รวมตัวค้านการสร้างเสาโทรศัพท์หลังทำบ้านร้าวแต่ไร้การเยียวยา

ชาวบ้านสงขลากว่า 30 คน ค้านก่อสร้างเสาโทรศัพท์มือถือกลางชุมชน หลังตอกเสาเข็มเป็นเหตุให้บ้านพังแถมยังไม่ได้รับการเยียวยา   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ชาวบ้านในพื้นที่บ้านชายทะเล ม.7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา กว่า 30 คน ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อรวมลงชื่อคัดค้านการดำเนินการก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเอกชนรายหนึ่ง ที่กำลังสร้างความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านใน ม. 7 กว่า 10 ครัวเรือน เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างอยู่กลางชุมชน รายรอบด้วยบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ10 เมตร ทำให้บ้านกว่า 5 หลังได้รับความเสียหายเนื่องจากการเตาเสาเข็ม ทำให้บริเวณเสาบ้าน  กำแพง ทั้งภายในและภายนอกรอบบ้านเกิดการแตกร้าว อีกทั้งชาวบ้านยังเกรงจะได้รับผลกระทบจากคลื่นสัญญาณที่ปล่อยออกมาในอนาคต

นายสมพร สุขทั้งโลก อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 91 ม. 7 ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบ้านแตกราว กล่าวว่า ทราบว่าจะมีการก่อสร้างติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือบริเวณนี้ แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยู่ใกล้จุดติดตั้งทราบ ซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการตอกเสาเข็มทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน บริเวณรอบบ้าน โดยเฉพาะ เสา กำแพง ของบ้านเกิดแตกร้าวเป็นทางยาว อีกทั้งการขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างติดตั้งยังสื่อแววให้เห็นว่าไม่ชอบมาพากลหลาย ยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์ของคนที่อยู่ใกล้เสาสัญญาณ ซึ่งจะถูกผลกระทบกับคลื่นสัณญาณโดยตรงในอนาคต ชาวบ้านถึงร่วมกันลงชื่อ จำนวน  160 รายชื่อ ยื่นต่อเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อยืนยันคัดค้านไม่ให้ก่อสร้าง ถึงแม้จะมีการชดใช้ค่าเสียหายให้ค่าซ่อมบ้าน แต่ยืนยันที่จะไม่ให้สร้างในพื้นที่

เช่นเดียวกับนางอนงค์ สังข์สุวรรณ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 ม.7 และ นางชิดาภา นำแก้ว เลขที่ 16 ม.7  ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายบ้านพัง กล่าวว่า   ระหว่างที่บริษัทดำเนินการตอกเสาเข็มขนานใหญ่ เกิดเสียงดังและบ้านสะเทือน ตนเองและชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายบ้านแตกร้าวจึงได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองสงขลา ซึ่งในเบื่องต้นทางบริษัทรับปากยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ขณะนี้ทางบริษัทยังไม่เข้ามาเพื่อเจรจาค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องการยุติการก่อสร้างเสาสัญญาณอย่างถาวร

และหลังจากที่ชาวบ้านร่วมกันลงชื่อแล้ว ได้เดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อยืนหนังสือร้องเรียนต่อเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ให้พิจารณายกเลิกโครงการ โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นคนมารับหนังสือ โดยนายประสงค์ บริรักษ์ ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านแล้ว จะเร่งดำเนินการเรียกบริษัทเอกชนเข้ามาเพื่อเจราจากับชาวบ้านในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านได้รับ ส่วนเรื่องจะคัดค้านการก่อสร้างต้องว่าไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งหากชาวบ้านเห็นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถฟ้องร้องต่อในชั้นศาลได้

11
จังหวัดสงขลา พร้อมยก 8 หน่วยงานราชการมาบริการประชาชนที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดตั้งศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา(Government Center) มารวมไว้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยได้รวบรวมส่วนราชการของจังหวัด 8 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียว ประกอบด้วย

1   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
-   รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชนรวมทั้งผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-   รับฟังปัญหา / ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน
-   ให้บริการข้อมูลข่าวสาร / ให้คำปรึกษา

2   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-   รับชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
-   รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
-   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

4   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่   
-   รับชำระเงินค่าน้ำประปา
-   ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาการใช้น้ำประปาและการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

5   สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา   
-   รับชำระภาษีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / ต่อทะเบียน และอื่นๆ

6   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา   
-   บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ
-   รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
-   บริการแนะแนวอาชีพ

7   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา   
-   รับตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล
-   รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ มาตรา 40)
-   ให้คำปรึกษา / แนะนำสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับงานประกันสังคม

8   อำเภอหาดใหญ่   
-   รับทำบัตรประชาชน กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดและเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
-   คัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์ (ทร 14/1)

โดยศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ พร้อมเปิดบริการในเดือนเมษายน 2562

12
กำหนดการพิธีแห่พระ-ลุยไฟ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี 12-13 ก.พ.62

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ กำหนดจัดพิธีแห่พระ , พิธีลุยไฟ , พิธีสะเดาะเคราะห์ ในวันที่ 12 - 13ก.พ.2562 ตามรายละเอียดดังนี้

-พิธีแห่พระในตัวเมืองหาดใหญ่ จะเคลื่อนขบวนในช่วงเช้ามืด ของวันที่ 12 ก.พ. 2562 และในช่วงค่ำจะมีพิธีลุยไฟ

-พิธีสะเดาะเคราะห์ สำหรับสาธุชนทั่วไป จะมีขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 13ก.พ.2562 โดยเปิดให้ผู้สนใจมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เคาเตอร์สำนักงานของมูลนิธิฯ โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 200.-

คณะกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่
_____________

13
ผู้สมัครสส.8 เขตเลือกตั้งรวม 270 คน

ผ่านไปแล้วสำหรับการรับสมัครสส.ทั้ง 8 เขตเลือกตั้งของจังหวัดสงขลา ที่มีการเปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยส่วนของจังหวัดสงขลา บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยรวม 5 วันมีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 270 คน โดยแบ่งเป็น

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสงขลา ผู้สมัคร 34 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา) ผู้สมัคร 32 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลตำบลคูเต่า ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลท่าข้าม เทศบาลตำบลน้ำน้อย เทศบาลเมืองควนลัง ตำบลทุ่งตำเสา และเทศบาลเมืองคอหงส์) และอำเภอนาหม่อม ผู้สมัคร 34 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลม่วงงาม ตำบลบางเขียด เทศบาลตำบลชะแล้ ตำบลวัดขนุน และตำบลรำแดง) ผู้สมัคร 38 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทำนบ ตำบลชิงโค และเทศบาลเมืองสิงหนคร) อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และ อำเภอรัตภูมิ ผู้สมัคร 30 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลพะตง เทศบาลตำบลพะตง เทศบาลตำบลบ้านไร่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ) อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา (ยกเว้นตำบลสำนักแต้วและเทศบาลตำบลสำนักขาม) ผู้สมัคร 33 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสำนักแต้วและเทศบาลตำบลสำนักขาม) ผู้สมัคร 32 คน
- เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา ผู้สมัคร 37 คน

รวมผู้สมัครทั้ง 8 เขตเลือกตั้งมีจำนวน  270 คน 47 พรรคการเมือง โดยเขตเลือกตั้งที่4 เป็นเขตที่มีผู้สมัครสูงสุด 38 คน สำหรับรายชื่อผู้สมัครจะรวบรวมให้ได้ติดตามรายเขตกันต่อไป

14
ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ครั้งที่3

ด้วยอำเภอเมืองสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา หน้านางเงือก ภายใต้ชื่องาน “สมิหลาสัญญารัก” ซึ่งการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก เป็นครั้งที่ 3 ของอำเภอเมืองสงขลา เพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสทั้งที่ได้จัดพิธีแต่งงานกันมาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสและคู่สมรสที่ตกลงปลงใจจะจัดพิธีแต่งงานกันในอนาคตที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ได้มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. คู่บ่าวสาวพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา เวลา 09.00 น. คู่บ่าวสาว ชมสถานที่สำคัญของเมืองสงขลาจำนวน 5 จุด พร้อม ถ่ายพรีเวดดิ้ง เพื่อจัดทำภาพถ่ายและวิดีโอสำหรับให้คู่บ่าวสาวไว้เป็นที่ระลึก การแต่งกายคู่บ่าวสาวจะต้องเป็นคนจัดเตรียมมาเอง สำหรับค่าใช้จ่าย การถ่ายพรีเวดดิ้ง ทางอำเภอเมืองสงขลาจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในส่วนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. คู่บ่าวสาวพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น เพื่อลงทะเบียนเวลา 08.00น. ขบวนเคลื่อนออกจากบริเวณโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ตามเส้นทาง ถนนนครในผ่านหน้าที่ทำการไปรษณีย์สงขลา,ถนนจะนะ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรกจนถึงหอนาฬิกา,ถนนประท่าผ่านทางหน้า โรงเรียนวรนารีเฉลิม,ถนนราชดำเนินผ่านศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา จนถึงศาลาไทย บริเวณหาดสมิหลา(หน้านางเงือก)

ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดไทยหรือชุดที่ทางโครงการกำหนด ช่วงบ่ายผู้ร่วมงานแต่งกายชุดไทย อุ่นไอรัก สำหรับคู่บ่าวสาวที่เข้าร่วมโครงการทางอำเภอเมืองสงขลาได้จัดที่พักในคืนวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และหากผู้เข้าร่วมเป็นชาวต่างชาติ ต้องจัดเตรียมเอกสารยื่นก่อนล่วงหน้าภายใน 7 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลา www.mueang-sk.go.th หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-3909

15
เทศบาลตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ขอเชิญร่วมงานวันกินผักและของดีบางเหรียง วันที่ 1-2 มีนาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านบางเหรียง
พบกับการประกวดผักและพืชผลการเกษตร การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ประกวดแฟนซีผัก การแสดงบนเวทีจากศิลปินและเยาวชนมากมาย

หน้า: [1] 2 3 ... 148