แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - สงขลานิวส์

หน้า: [1] 2 3 ... 143
1
เปิดโครงการรณรงค์ ฅนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี ที่ท่าน้ำคลองบางกล่ำ

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "ฅนรักคลอง"..."ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ ริมคลองตลาดน้ำบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ท่ามกลาง สายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

(15 ธ.ค. 61) ที่บริเวณริมคลองตลาดน้ำบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลอง"..."ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี" โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอบางกล่ำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ หาดใหญ่และควนเนียง ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองและชุดจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสืบสานพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาลำน้ำลำคลองเพื่อสุขภาพอนามัย ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวสงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับแม่น้ำลำคลองนั้นมีบทบาทสำคัญมากในการดำรงชีวิต สองฝั่งคลองนอกจากใช้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของประชาชนแล้ว ลำน้ำยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารและยังเป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม มากมาย เช่นประเพณีการแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน" โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล

จากนั้นนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร และกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมเดินรณรงค์เดินรณรงค์ "คนรักคลอง"..."ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี" เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนำผู้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เก็บขยะและกำจัดวัชพืชตามเส้นทางเลียบลำคลองบางกล่ำ ซึ่งลำคลองแห่งนี้จังหวัดสงขลากำหนดเป็นลำคลองต้นแบบ เพื่อดำเนินการตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย มอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการย่อยให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาน้ำ สอนวิธีบำบัดน้ำ รักษาลำคลองให้สะอาดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

2
พลังประชารัฐ เปิดตัว 3 ผู้สมัครสส.พัทลุง มั่นใจมีโอกาสปักธงพื้นที่ภาคใต้หลายเขต

พรรคพลังประชารัฐ  เปิดตัวผู้สมัคร สส. 3เขตรวดในพัทลุงมั่นใจได้รับเลือก เผยภาคใต้จะได้ สส.หลายพรรคเดินเข้าสภาหลายพรรค

ที่จังหวัดพัทลุง  พันเอกสุชาติ จันทร์โชติกุล กรรมการผู้สรรหาผู้สมัคร สส.พรรคพลังประชารัฐ  ได้เปิดที่ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐ  เลขที่ 29 หมู่ที่ 1 บ้านชายคลอง  ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง  เป็นประธานคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ประสานงานของพรรคพลังประชารัฐจังหวัดพัทลุง โดยในที่ประชุมคัดเลือก นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี อดีต ส.ส.2 สมัย  และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ( อบจ.) พร้อมทั้งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดพัทลุง  ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง  โดยเขตเลือกตั้งที่ 1  นายสมคิด โสมนะ เขตเลือกตั้งที่ 2 ดร.พลกฤษณ์  คล้ายวิตภัทร หรือ ดร.บอย  และเขตเลือกตั้งที่  3 นายปรัชชา (ปลัดจุก)  นวลเปียน  หลานชายของ นายสมคิด  นวนเปียน อดีต ส.ส.พัทลุง

พ.อ.สุชาติ จันทรโชตกุล  กรรมการสรรหาผู้สมัครใน 14 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐ  ได้กำหนดตัวผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคครบทั้ง 50 เขต ในภาคใต้ และพร้อมจะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยในหลายจังหวัด มีนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่สนใจงานการเมืองเข้ามาร่วมทีม  และมั่นใจว่าพรรคพลังประชารัฐ จะได้ ส.ส.ในภาคใต้ ประมาณ 11 ที่นั่ง  จ.ชุมพร 1 ที่นั่ง นครศรีธรรมราช 3 ที่นั่ง   ตรัง 1-2  ที่นั่ง  กระบี่ 1 ที่นั่ง  และสงขลา จะได้จากเขตเลือกตั้งที่  1.2,5,8  เขตละ 1 ที่นั่ง

ส่วนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องยอมรับว่าสำหรับในวันนี้ยังไม่มีโอกาส  เช่นเดียวกับ จ.สตูล  พัทลุง  ภูเก็ต  พังงา ระนอง  และ จ.สุราษฎร์ธานี  เพราะเป็นพื้นที่ของนายสุเทพ เทือสุบรรณ  และเขตพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์

พ.อ.สุชาติ กล่าวอีกว่า  ตนเป็นเพื่อนของนายกรัฐมนตรี อยู่ด้วยกันมาตลอด และเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  หลังจากการเลือกตั้ง ก็ยังสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย มั่นใจว่านายกประยุทธ์ ยังเป็นบุคคลที่เหมาะกับตำแหน่งนายกรัฐมตรีคนต่อไป เนื่องจากขณะยังไม่มีใครที่สรามารแก้ปัญหาความขัดแย้งคนในชาติได้ ถึงจะพูดไม่ไพเราะแต่ใจดี ดีกว่าเลือกคนที่พูดไพเราะพูดหวานแต่ไม่จริงใจ.

รายนามตามลำดับ ดร.พลกฤษณ์  คล้ายวิตภัทร นายสมคิด โสมนะ นายปรัชชา นวลเปียน

3
บลูมส์เบอรี่ จับมือผู้ปกครองจัดเทศกาลแห่งความสุขให้นักเรียนต้อนรับวันคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ (Bloomsbury International School Hatyai) ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ เปิดเวทีการแสดงความสามารถให้กับนักเรียนทุกระดับ พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย โดยมีนายถาวร เสนเนียม ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีการแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยเน้นเป็นกิจกรรมสันทนาการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน มีการจัดซุ้มอาหาร กิจกรรมแลกของขวัญ และยังมีลุงซานต้าเดินแจกของขวัญแก่เด็กๆ และผู้ร่วมงานด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้ร่วมงานโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้ชมการแสดงความสามารถของบุตรหลานทั้งการแสดงละคร เต้นรำ การเล่นดนตรี ฯลฯ

นายถาวร เสนเนียม ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเครือข่ายผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมจัด ผู้ปกครองหลายท่านทุ่มเทให้ทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก ต้องขอบขอบพระคุณทุกท่าน รวมทั้งคณะครู ลูกๆนักเรียนที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ จนงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี และในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย มีความสุขตลอดปี 2562 

 

 

4
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ กฟผ.จะนะ คว้ารางวัลระดับนานาชาติที่เกาหลี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ COEX กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการประกาศผลการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (Seoul International Invention Fair : SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561

ปรากฎว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับความผิดพลาดและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ของโรงไฟฟ้าจะนะ ที่มีผู้ปฏิบัติงานไอที โรงไฟฟ้าจะนะ นำเสนอได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) ซึ่งการคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับความผิดพลาดและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นี้ จะเป็นการช่วยป้องกันอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลในสถานีตรวจวัดอากาศเสียหาย และลดเวลาในการเข้าไปซ่อมบำรุงที่สถานีลง ซึ่งจะมีการพัฒนาอุปกรณ์นี้ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกส่งคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2018 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 25 หน่วยงาน รวม 85 ผลงาน ร่วมกับกว่า 30 ประเทศ ที่ร่วมจัดแสดงทั้งหมดกว่า 600 ผลงาน

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้  1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง  นับเป็นรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงปีแรกของ กฟผ. ที่ได้รับจากการประกวดเวทีนี้ จากที่เคยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ประเทศเกาหลีมาตั้งแต่ปี 2555 ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

5
อุตุฯ เตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13-16 ธ.ค.ส่วนปริมาณฝนลดลงแล้ว

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ออกประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 (142/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ประจำวันที่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 และพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เวลา  07.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา  07.00 น. วันพรุ่งนี้ ดังนี้
 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง  บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนต่อเนื่อง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 13-16 ธ.ค. 2561

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ในช่วงวันที่ 13-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังค่อนข้างแรง  [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 2 (142/2561)]
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป : อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา : มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
 
จังหวัดสงขลา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ  อำเภอเมือง จะนะ และสะบ้าย้อย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ. คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.

6
FAM TRIP ท่องเที่ยววันหยุดช่วงวันที่ 7-10 ธันวาคม 2561 ขอนำทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์มาเลเซียกับเส้นทาง HATYAI –KUALA LUMPUR-JOHOR-MALAKA-KUALA LUMPUR-HATAYI ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่อยากแนะนำทุกท่าน ดังนี้

1.LEGOLAND  MALAYSIA RESORT เลโก้แลนด์ ยะโฮร์บารู มาเลเซีย  ตั้งอยู่ในเขต Iskandar Putri ทางตอนใต้ชองรัฐยะโฮร์  เป็น 1 ใน 7 เลโก้แลนด์ ที่มีอยู่ในโลก  (ญี่ปุ่น อาหรับเอมิเรต เดนมาร์ก  เยอร์มัน อเมริกา อังกฤษ )เลโก้แลนด์ เป็นสวนสนุกที่มีความหลากหลายของความสนุกสนานที่น่าสนใจสำหรับเด้กๆในวันหยุด เพื่อความสนุกสนานและการพัฒนาสมองของเด็ก และการหยุดพักผ่อนของครอบครัว มี 3 แบบให้สัมผัสกันเลยทีเดียว

1.1 LEGOLAND Theme Park เลโก้แลนด์ พาร์ค  เปิดเมื่อปี2012 เป็นเฟสแรก มีจำนวน 8 ตรีมด้วยกันที่รวบรวมความท้าทายของเด็ก  อยากลอง อยากรู้ ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นexciting LEGO workshops / Miniland ที่จำลองสถานสำคัญๆของแต่ละประเทศในเอเชีย อาทิ วัดอรุณและบรรยากาศริมเจ้าพระยาชองไทย  สิงโตพ่นน้ำของสิงคโปร์  นครวัดของกัมพูชา ฯลฯ ที่ต้องใช้ตัวเลโก้ต่อกันถึง30 ล้านตัวเลยทีเดียว
   
 1.2  LEGOLAND water park   สวนน้ำเปิดเมื่อปี 2013 ถือเป็นสวนน้ำเลโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีกว่า 20 ชนิด ของ Uniqueslides  และ กว่า 70 ชนิดของ เลโก้โมเดล มีเรือแคนู สำหรับเด็กๆให้ได้เพลิดเพลินกันด้วย

1.3 LEGOLAND Hotel  ในส่วนของโรงแรมนั้นมีให้เลือก 4 แบบด้วยกัน จำนวน 258 ห้องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ห้องพักแต่ละห้องจะมาในตรีม  Pirate/Kingdom/Adventure/Ninja ให้ลูกค้าได้เลือกตามความชอบ     ห้องพักที่นี่มีลักษณะแบบห้องครอบครัว เตียงเดี่ยวใหญ่หรือเตียงแบบ 2ชั้นที่เด็กๆชอบ
 
มีร้านอาหารหลากหลายสไตล์ให้ลูกต้าได้ลิ้มลอง และในปีหน้าจะมีการเปิด SEA LIFE จะพร้อมให้บริการกานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และใน ทุกๆปีเลโก้แลนด์จะมีการจัดเทศกาลและมอบรางวัลคืนกำไรให้แก่ลูกค้าด้วย ที่สำคัญที่นี่อยู่ห่างจากด่านสิงคโปร์ Tuas Seccond Link 10 นาที ห่างจาก ตัวเมืองยะโฮร์บารู 15 นาที ห่างจากสนามบิน เซอไน ยะโฮร์ 20 นาทีเท่านั้น

อีกหนึ่งสถานที่แนะนำ AMARI HOTEL JOHOR BARU โรงแรม อมารี ยะโฮร์บารู โรงแรม 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  ห้องพักหรู  อาหารเช้าเลิศมาก  ใกล้แหล่งช้อบปื้ง และตลาดกลางคืน ราคาเอื้อมถึงน่าพักมากก

JOHOE PREMIUM OUTLETS เป็น  1  ใน 5 outlets ที่มีอยู่ในประเทศมาเลเซีย (ยะโฮร์/เก็นติ้ง/มลา เอฟาโมซ่า/มิสซุย ใกล้สนามบิน KLIA  )  Outlets ที่นี่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายแบรด์นำทั่วโลก กว่า120 ร้านค้าด้วยกัน ยิ้งไปกว่าในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนธันวาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงลดราคา ท่านจะได้สินค้าที่ถูกมากๆเลยที่เดียว

DESARU COAST เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ติดเขตทะเลจีนใต้ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่นี่รวมความหลากหลายอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาทิ โรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ สวนน้ำ ที่เปิดให้บริการแล้วก็มี THE ELS CLUB สนามกอล์ฟ ,Hard Rock Hotel  โรงแรม 5 ดาว ทีมีจำนวน 365 ห้อง และยังมีโรงแรม 5 ดาว 2 แห่ง ศูนย์ประชุมขนาด 1,000 คนจะเปิดให้บริการในปี 2019 ด้วย

ADVENTURE  WATERPARK สวนน้ำ เดซารูมีเนื้อที่ประมาณ  21 เอเคอร์( 21 x 2.53 ไร่) ถือเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ติดอันดับโลก และเป็นสวนน้ำแห่งใหม่ของเมืองยะโฮร์ มีเครื่องเล่น ที่ท้าทายกว่า 20 ชนิดให้ท่านได้สัมผัส  โดยเฉพาะส่วนที่เป็นคลื่นทะเล TIDAL WAVE BEACH  ที่ขึ้นชื่อและน่าลอง สวนน้ำแห่งนี้มีส่วนที่เป็นของเด็ก ผู้ใหญ่ และครอบครัว ไว้บริการด้วย  มีร้านอาหาร  พร้อมจุดนั่งพักผ่อนสบายและล๊อคเกอร์เก็บของที่ปลอดภัย

การเข้าร่วมชมและชิมอาหาร กับเชฟระดับโลก Chef Emmauel Stroobant  ที่ THE  ELS CLUB ที่มีความอร่อยที่ลงตัว ของส่วนประกอบของอาหารพิ้นเมืองกับอาหารตะวันตก ที่ปรุงออกมาได้อย่างกลมกล่อมและลงตัว
   
A'FAMOSA RESORT สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองมะละกา ที่พร้อมสรรพคอยรองรับลูกค้าทุกท่าน ภายในสวนสนุก มีทั้งสวนน้ำขนาดใหญ่ สวนสัตว์นานาชนิด เมืองคาวบอย มีการเสดงพ่นไฟ อินเดียแดงแบบตะวันตก ในแต่ละส่วนมีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้สัมผัส

ที่ที่พักมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ รีสอร์ท มีห้องพักคอยบริการ 217 ห้อง ,คอนโดมีเนียม ,อพาร์ทเม้นท์ มีหลากหลายแบบให้เลือกเหมาะสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง 6-10 ท่าน ,วิลล่า ที่พักหรูหรามีสระน้ำส่วนตัวและอ่างจากุซซี่  ,สโมสรและสนามกอล์ฟ 27 หลุม ที่มีวิวและบรรยากาศที่สวยงาม ,FREEPORT A'FAMOSA OUTLET มีร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านได้ช้อบปิ้งอย่างจุใจ

สนใจร่วมทริปท่องเที่ยวมาเลเซีย ให้วันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษสุดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แฮปปี้ ไทม์ ทัวร์ หาดใหญ่ โทร 085-8334155 หรือที่ www.facebook.com/HappyTimeTravelHatyai

7
พรรคชาติพัฒนา ส่งครบ 8 เขต มั่นใจมีโอกาสปักธงที่สนามสงขลา

การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 เป็นอีกครั้งที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคให้ความสนใจในการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในจังหวัดสงขลา พรรคชาติพัฒนา เป็นอีกหนึ่งพรรคที่พร้อมส่งผู้สมัครสส.ครบทั้ง 8เขตของจังหวัดสงขลา ทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับนายมนตรี แก้วแพง ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนา จังหวัดสงขลา และหนึ่งในแกนของคณะทำงานพรรคในพื้นที่ใต้ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานทั้งในด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานการเมืองในตำแหน่งอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ อดีตคณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอีกหลายตำแหน่ง

การเลือกตั้งเที่ยวนี้พรรคชาติพัฒนา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองเก่าแก่มาตั้งยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้สร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันภายใต้การนำของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง นักการเมืองที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและนานาชาติ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค คนรุ่นใหม่ที่ทำงานผสมผสานกับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างลงตัว ภายหลังการเลือกตั้งพรรคมีความมั่นใจว่าจะไดเป็นพรรคร่วมรัฐบาล มีโอกาสผลักดันนโยบาย ผลักดันการพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอน

ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ พรรคได้ให้ความสำคัญและมีความมุ่งหวังที่จะปักธงในสนามเลือกตั้งให้ได้ โดยมีการทำแผนพัฒนาภาคใต้โดยเฉพาะแบ้่งเป็น 3 โซนคือ กลุ่มภาคใต้อ่าวไทย ภาคใต้อันดามัน และชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีแนวนโยบายส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ทางพรรคเชื่อว่าภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแต่ที่ผ่านมาถูกผูกขาดการเลือกตั้งจากพรรคเดียวเป้นส่วนใหญ่ วันนี้ประชาชนเริ่มมองที่ตัวผู้สมัคร มองที่นโยบายพรรค ทำให้เชื่อว่าพรรคชาติพัฒนา จะได้รับโอกาสจากชาวใต้การเลือกผู้แทนในครั้งนี้   

สำหรับจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ พรรคมีแนวนโยบายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คมนาคม การค้าชายแดน คุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยทางพรรคได้มีการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพลงสมัครรับเลือกตั้งครบทั้ง 8 เขต ดังนี้
เขต1 นายอเนก ชูชื่น
เขต2 นายประนอม ละอองแก้ว
เขต3 น.ส.กชตยา เย็นใจ
เขต4 นายกันตินันท์ วัชระวรพงศ์
เขต5 น.ส.พรพักต์ คำมณี
เขต6 นายอัครเดช เหมโซ๊ะ
เขต7 นายสืบศักดิ์ กาญจนา
เขต8 นายปรีชา หัดขะเจ

ผู้สมัครทั้ง 8 คนของพรรคล้วนเป็นคนในพื้นที่ เป็นที่รู้จักของประชาชน และทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด ทางพรรคชาติพัฒนา มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวซบเซามากเรามีความตั้งใจเข้าไปผลักดันในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาได้พิจารณาเลือกผู้สมัครของพรรคชาติพัฒนาในทุกเขตเลือกตั้ง เพื่อที่จะได้เข้าไปพัฒนาจังหวัดสงขลาเพราะเราเสียโอกาสมานานแล้ว นี่คือเนื้อหาโดยย่อของการพูดคุยกับผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนา จังหวัดสงขลา มนตรี แก้วแพง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอประกอบข่าวได้ครับ   

8
รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคชาติพัฒนา จังหวัดสงขลา

เขต1 นายอเนก ชูชื่น
เขต2 นายประนอม ละอองแก้ว
เขต3 น.ส.กชตยา เย็นใจ
เขต4 นายกันตินันท์ วัชระวรพงศ์
เขต5 น.ส.พรพักต์ คำมณี
เขต6 นายอัครเดช เหมโซ๊ะ
เขต7 นายสืบศักดิ์ กาญจนา
เขต8 นายปรัชา หัดขะเจ

9
พรรคเพื่อชาติ ลงสงขลาเปิดรับสมาชิกพรรคเผยเข็นนักการเมืองเลือดใหม่สู้ศึกครบ 350 เขต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อ.จะนะ จ.สงขลา นายจตุพร พรหมพันธ์ ประธาน นปช. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ(พช.)และคณะได้พบประชาชน จ.สงขลา กลุ่มปั้นจักรยาน อ.เทพา อ.จะนะว่าที่ผู้สมัคร สส. จ.สงขลาและสมาชิกพรรค ที่มารอรับประมาณ 300 คน ด้วยบรรยากาศอบอุ่น มีการคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง จับมือและขอถ่ายรูป

รายงานข่าวบนเวทีมีการแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.สงขลาทั้ง 8 เขต แต่ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากหลายเขตมีผู้เสนอตัวเกิน 1คนซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาของคณะกรรมการ และแนะนำผู้บริหารพร้อมกรรมการพรรค พช.และมีตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพขอให้พรรค พช.ช่วยเหลือเช่นกลุ่มนักเรียนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของการศึกษา ชาวประมงมีสิทธิเท่าเทียมกับกลุ่มอาชีพอื่น และลานปล่อยของเพื่อให้เยาวชนแสดงออกทางที่ถูกต้อง รายงานข่าวว่าสมาชิกพรรค พช.ได้เลือกประธานสาขาพรรค จ.สงขลา ปรากฏว่านายสว่าง หลัดเกลี้ยง ได้รับการเลือกตั้งในการสรรหาผู้สมัคร สส.พรรค

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค พช.ได้พบประชาชนที่มาต้อนรับและกล่าวว่าตนจากนักธุรกิจมาตั้งพรรคการเมืองเพราะทนเห็นสังคมไทยรวมกระจุดจนกระจายไม่ได้ ต้องการเข้ามาช่วยเหลือ หากได้เป็นรัฐบาลจะทำให้ราคาสินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ แก้ปัญหาชาวประมง หากสินค้าราคาสูงขึ้น สัตว์น้ำมีราคาดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นด้วย

นายจตุพร กล่าวว่าพรรค พช.เป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ ที่มีนักการเมืองเลือดใหม่มากกว่าอดีตนักการเมือง เพราะต้องการสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ การจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่อยู่ที่ประชาชน แต่พรรคจะส่งผู้สมัครทั่วประเทศ 350 เขต ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์ผูกขาดมายาวนานจะส่งผู้สมัครลงทุกเขต โดยมอบหมายให้นายอารี ไกรนรา คัดเลือกตัวผู้สมัคร

นายจตุพร กล่าวว่าในบรรยากาศขณะนี้  ประชาชนมีความต้องความรักสามัคคี ไม่ต้องการความวุ่นวาย ต้องการให้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง แก้ปัญหาปากท้องทั้งราคายางพารา ปาล์มน้ำมันและประมง  ที่เกิดเหตุการณ์จนกระจายรวมกระจุกอยู่ทั่วประเทศ

นายจตุพรกล่าวว่าตนไม่แน่ใจว่าวันที่ 24 ก.พ.62 จะมีการเลือกตั้ง ถึงแม้มีพระราชกฤษฏีการเลือกตั้งแล้วก็ตาม แม้แต่เลือกตั้งแล้วยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลบริหารประเทศได้ ในกรณีที่บัตรเลือกตั้ง สส.จะไม่ให้มีโลโก้พรรคในบัตรเลือกตั้ง ตนตั้งคำถามว่าควรปล่อยให้ประชาชนเลือกตั้งตามเจตนรมย์หรือไม่ มันจะยิ่งสร้างปัญหาหากการเลือกตั้งถูกจำกัด การออกแบบเลือกตั้งควรให้ประชาชนมีความสะดวก

10
สุดสะเทือนใจคนใจบาปนำแมว 36ตัวมาปล่อยวัดทุ่งงายกลางดึกก่อนถูกหมารุมกัดตาย 33ตัว

สุดสะเทือนใจพบซากแมวถูกฝูงสุนัขจรจัดในวัดทุ่งงาย อ.หาดใหญ่ รุมกัดและขย้ำตายเรียบ 33 ตัว และเหลือรอดเพียง 3 ตัว ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบมีคนใจบาปแอบบรรทุกใส่รถกระบะน้ำมาทิ้งไว้ในวัดตอนตี2 ชาวบ้านเตรียมแจ้งความเอาผิด

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 ธ.ค. 61 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่รักแมวหรือผู้ที่รักสัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพบซากแมวจำนวน33 ตัว ถูกฝูงสุนัขภายในวัดทุ่งงาย หมู่6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รุมกัดและรุมขย้ำจนตายหมู่ทั้ง 33 ตัว เหลือรอดอยู่เพียง 3 ตัวเท่านั้น

และที่น่าสลดใจกว่านั้นเพราะแมวทั้ง33 ตัวที่ตายและอีก3 ตัวที่รอด มีคนใจบาปนำใส่กรงเหล็กและใส่กล่องกระดาษบรรทุกมากับรถยนต์กระบะแอบมาปล่อยทิ้งภายในวัด จนทำให้ฝูงสุนัขที่เป็นเจ้าถิ่นรุมกัดจนตายยกฝูงและนอนตายเกลื่อนบริเวณลานหน้าวัด

จากการสอบถาม น.ส.ฉาย ปานเฉลิม อายุ 49 ปี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าวัด บอกว่าเมื่อประมาณ 7 โมงเช้าวันนี้ได้มาพบแมวนอนตายผิดสังเกตอยู่ริมถนนหลายตัว จึงเข้ามาดูก็พบว่ายังมีซากแมวนอนตายเกลื่อนลานวัดบริเวณประตูทางเข้านับรวมกันได้จำนวน 33 ตัวเนื่องจากถูกฝูงสุนัขในวัดรุมกัดและขย้ำ  และเหลือรอดอยู่เพียง3 ตัวซึ่งอยู่ในอาการตกใจบางตัวอยู่ในกรง บางตัวอยู่บนหลังคาและบางตัวซุ่มอยู่ในพงหญ้าไม่กล้าออกมา

และจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ป้อมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งอยู่หน้าวัดพบว่าเมื่อเวลาประมาณตี2 ได้มีรถกระบะคันหนึ่งซึ่งดูจากภาพคล้ายกับรถยนต์กระบี่ยี่ห้อนิสสันรุ่นเอ็นวี  ออกสีบรอนหรือสีเทา ป้ายทะเบียนไม่ชัดขับเข้ามาในวัดตอนประมาณตี2 และปิดไฟหน้า

ตรงกระบะท้ายรถบรรทุกสิ่งของมาเต็มท้ายรถ ใช้เวลาอยู่ในวัดประมาณ15 นาทีและขับออกไป ซึ่งเชื่อว่ารถคันนี้เป็นรถที่นำแมวยกฝูงทั้ง36 ตัวมาแอบปล่อยในวัด ก่อนที่จะถูกฝูงสุนัขที่อยู่ในวัดฝูงใหญ่ประมาณ20 ตัวรุมขย้ำ ตายไป33 ตัว เหลือรอดอยู่เพียง3 ตัวเท่านั้น หลังจากที่ถูกนำมาปล่อยเพียงไม่นาน และยังไม่คุ้นกับสุนัขเจ้าถิ่น

และฝูงสุนัขในวัดก็เป็นสุนัขที่มีคนนำมาทิ้งไว้เช่นกันและเจ้าอาวาสสงสารเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น โดยหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ประสานไปยังอบต.ทุ่งใหญ่ เพื่อมาเก็บซากแมวไปฝังที่สุสานในหมู่บ้านแล้ว

ในขณะที่ทางชาวบ้านกำลังหารือกับทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อเตรียมเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้สืบสวนเอาผิดกับคนที่นำแมวฝูงนี้มาทิ้งไว้โดยคาดว่าน่าจะเป็นแมวที่มีการเลี้ยงรวมกันไว้มากๆที่ใดที่หนึ่งใน อ.หาดใหญ่ แต่เลี้ยงไม่ไหว จึงแอบนำใส่รถกระบะเพื่อมาปล่อยไว้ที่วัดทุ่งงายแห่งนี้ เพราะมีการเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้จำนวนมากอยู่แล้ว

11
ระทึกตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองสงขลา ขับมอไซด์ล่าล่าเก๋งต้องสงสัยขับแหกด่านบนถนนเลียบชายทะเล ก่อนที่จะขับชนเสาไฟฟ้า และจนมุมภายในป่าสวนยาวพารา หลังขับเคี่ยวกันมาไกลมากกว่า 10 กิโลเมตร ก่อนที่คนร้ายทิ้งรถหลบหนี พบภายในรถมีทั้งยาบ้า ไอซ์ และอาวุธปืน ทั้งปืนสั้น 3 กระบอก และปืนอาก้าพร้อมเครื่องกระสุน พบมีบัตรประชาชนตกอยู่ในรถ และตรวจสอบมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ที่ สภ.เมืองสงขลา

วันที่ 10 ธ.ค. 61 คลิปภาพเหตุการณ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจงานป้องกันเเละปรามปรามของ สภ.เมืองสงขลา 2 นาย คือ ส.ต.ท.เปี่ยมศักดิ์ ทองวงศ์ เเละ ส.ต.ท.ธีรชัย ช่วยเต้า ขับรถจักรยานยนต์สายตรวจไล่ล่ารถเก๋งต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า ยาริส สีขาว ทะเบียน ขร-9532 สงขลา หลังจากที่รถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับแหกจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่บริเวณถนนเลียบชายทะเล หน้าหมู่บ้านศิริธารา เขตเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา

และมุ่งหน้าขึ้นบนถนนสายสงขลา-จะนะ และพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าริมทาง 1 ต้น แต่ยังไม่ยอมหยุด ก่อนที่จะขับไปจนมุมอยู่ในสวนยางพารา พื้นที่ ม.6 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา หลังขับเคี่ยวกันมาเป็นระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตร ส่วนคนขับ ซึ่งเป็นชาย และมาคนเดียว ได้ชิงจังหวะวิ่งหลบหนีไป แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามขับรถตามหา แต่ก็ยังไร้วี่แวว

โดยภาพหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า รถคันดังกล่าวได้รับความเสียหายกระจกแตก และหัวรถด้านซ้ายเสียหายจากการชนกับเสาไฟฟ้า ขณะที่จากการตรวจสอบภายในรถในเบื้องต้นพบยาบ้าจำนวน 800 เม็ด และ ไอซ์ 4 ถุง น้ำหนักรวม 200 กรัม นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนสั้น 3 กระบอก โดยซุกซ่อนเอาไว้ในช่องเก็บของข้างคนขับ 2 กระบอก ส่วนอีกกะบอกถูกตั้งเอาไว้ข้างที่พักเท้าด้านคนขับ นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนอาก้าอีก 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง ซุกซ่อนอยู่ด้านหลังรถ จึงเก็บเอาไว้เป็นของกลาง และลากซากรถมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งที่ สภ.เมืองสงขลา

ทั้งนี้จากการตรวจสอบยังพบบัตรประชาชน ซึ่งคาดว่า เป็นของคนร้าย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ และจากการตรวจสอบประวัติพบว่า มีคดีติดตัวเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ที่ สภ.เมืองสงขลา อีกด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัวมาทำการสอบสวน

12
เจือ ราชสีห์ ร่อนจดหมายแจ้งยืนยันลงสมัครสส.สงขลาเขต1 ประชาธิปัตย์

สงสัยศึกยังไม่จบเพราะพรรคยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต1 สงขลา ระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิม นายเจือ ราชสีห์ และคู่แข่งใหม่ นายสรรเพชญ บุญญามณี ลูกชายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถมยังพ่วงตำแหน่งกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคอีกด้วย

วันนี้สรรเพชญ ก็ยังคงเดินหน้าในกลุ่มนิวเดมของพรรคอย่างต่อเนื่อง และมีข่าวออกมาว่าจะเสนอตัวลงเขต1 สงขลาด้วย ทำให้ชาวบ้านเริ่มสับสนว่าตกลงแล้วพรรคจะเลือกส่งใครลงสมัครในเขตนี้กันแน่ ทำให้เพจเฟสบุ๊ค เือ ราชสีห์ ต้องออกหนังสือยืนยันยันการลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

จากใจนายเจือ ราชสีห์

เรื่อง...ยืนยันการลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์

เรียน...พี่น้องชาวประชาธิปัตย์และชาวอำเภอเมืองสงขลาที่เคารพนับถือ

...ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้บรรยากาศการเมืองในเขตเลือกตั้ง ที่ 1 จังหวัดสงขลา ของพรรคประชาธิปัตย์ มีข่าวที่ทำให้พี่น้องประชาชนสับสน เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ ผมขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า ผมมีความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยเริ่มเป็น ยุวประชาธิปัตย์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มา รวม 36 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผมได้รับความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 สงขลา 4 สมัย เป็นระยะเวลา 17 ปี ผมได้ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนและได้เสนอโครงการสำคัญๆ เพื่อพัฒนาในพื้นที่ อาทิ 1)โครงการสร้างสะพานข้ามแยก 5 แยกน้ำกระจาย เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณ 5 แยกน้ำกระจาย ,2)โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ณ สถานีประมงใหม่ เทศบาลนครสงขลา ,3)โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลชุมชนเมืองสงขลา ให้เป็นโรงพยาบาลประจำ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ,4)โครงการทำซุ้มประตูเมืองสงขลา บริเวณสามแยกสำโรง ตลอดถึงโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการกีฬา โครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ อีกหลายโครงการ และในช่วงที่ว่างเว้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ผมได้ทำหน้าที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาตลอด

...ขอกราบเรียนพี่น้องว่า กระผม นายเจือ ราชสีห์ ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 คือ อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา ,เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ,เทศบาลตำบลพะวง ,เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เหมือนเดิม

...จึงขอกราบเรียนพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ และชาวอำเภอเมืองสงขลาทุกท่าน เพื่อขอเสียงสนับสนุนเลือกผมอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายเจือ ราชสีห์
อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1
จังหวัดสงขลา

13
กฟผ.จะนะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ อาคารประชาคม(หลังใหม่) โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

14
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ชุมชนน่าอยู่ รู้รักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านชมเลรีสอร์ท ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอจะนะ จำนวน 11 โรงเรียน จำนวน 66 คน และคณะครูเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

15
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่ จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ต้นทาง วัตถุดิบ ลานเท โรงสกัดน้ำมันปาล์ม โดยมั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ตามแผน 

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พน.) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และนายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2561 ติดตามความก้าวหน้าห่วงโซ่อุปทานการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ห่วงโซ่อุปทานการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งแต่วัตถุดิบ, จุดรับซื้อผลปาล์ม, ลานเท รวมทั้งขั้นตอนการแปรสภาพ คือโรงสกัดน้ำมันปาล์ม สถานที่เก็บน้ำมันปาล์มดิบ ตลอดจน ท่าเรือขนส่ง มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ซึ่งจะทำให้การนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับ ก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บรรลุผลสำเร็จตามที่วางแผนไว้ 

ทาง รมว. พน. และคณะ จะลงพื้นที่ 2 วัน โดยในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จะไปเยี่ยมชมโรงงานสกัด น้ำมันปาล์ม “บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม” เพื่อดูกระบวนการผลิตและสถานที่เก็บน้ำมันปาล์มดิบ และเดินทางไปยังจุดรับซื้อผลปาล์มตาเงาะ ต.สลุย และจุดรับซื้อผลปาล์มตาหงษ์ ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พร้อมทั้งเยี่ยมชมลานเท และพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังสถานการณ์การรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่ หลังจากนั้นเดินทางไปที่ท่าเรือน้ำลึกบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดูความพร้อมของท่าเรือที่จะใช้สำหรับ การขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ

สำหรับในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จะเดินทางไปดูงานที่ท่าเรือ บริษัทโกลบอล อินเตอร์ จำกัด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และเยี่ยมชมสถานที่เก็บน้ำมันปาล์ม และท่าเรือ บริษัท PK Marine Trading หลังจากนั้นเดินทางไปที่โรงสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท กรีนลอรี่ จำกัด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 

ทั้งนี้ มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ การขนส่ง ตลอดจนการนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 3 นั้น จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ โดย กฟผ. จะเริ่มทยอยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตไฟฟ้าและเริ่มทดสอบระบบภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 6 เดือน

หน้า: [1] 2 3 ... 143