SongKhla Media

SongkhlaMedia Special => สงขลาเฉลิมพระเกียรติ => ข้อความที่เริ่มโดย: สงขลานิวส์ ที่ 12:05 น. วันที่ 05 07 19

หัวข้อ: เทศบาลนครหาดใหญ่ ถวายพระพรชัยมงคล ๖๗ พรรษามหาราชัน
เริ่มหัวข้อโดย: สงขลานิวส์ ที่ 12:05 น. วันที่ 05 07 19
เทศบาลนครหาดใหญ่ ถวายพระพรชัยมงคล ๖๗ พรรษามหาราชัน

  รวงผึ้งบาน เรืองรอง เหลืองอร่าม  สง่างาม สยามรัฐ พิพัฒน์ผล
กรกฎา สิริมาศ ราชมงคล  ภูวดล เรืองรุ่ง ทั่งกรุงไกร
  ธ สถิต กลางใจ ไทยทั้งชาติ  เถลิงราชย์ วงศ์จักรี ศรีสมัย
ทรงรังสรรค์ จิตอาสา ทั่วฟ้าไทย  เป็นศูนย์รวม ดวงใจ ไทยประชา
  พระดุจเทพ เมืองแมน แดนสวรรค์  ทรงเสกสรร ชาติไทย ให้ก้าวหน้า
พระเกียรติฟุ้ง ระบือ เลื่องลือชา  สถิตคู่ สุทิดา ราชินี
  ดั่งแสงทอง ส่องสว่าง กลางสยาม  ทุกเขตคาม เจิดจรัส รัศมี
สยามรัฐ วัฒนา ทั่วธานี  ด้วยพฤทธี มหา วชิราลงกรณ
  วโรกาส เฉลิมชน มพรรษา  ปวงประชา ขอพระสุข สโมสร
ขอทวยเทพ ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิธร  ถวายพระพร อระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพสกนิกรชาวเทศบาลนครหาดใหญ่