SongKhla Media

SongkhlaMedia Talk => สงขลาแต่แรก => ข้อความที่เริ่มโดย: สงขลานิวส์ ที่ 11:57 น. วันที่ 21 02 17

หัวข้อ: เจ้าเมืองสงขลาผู้สร้างถนนไปไทรบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: สงขลานิวส์ ที่ 11:57 น. วันที่ 21 02 17
ที่มา ภิรมย์ ศรีเมือง กลุ่ม‎นาฬิกาแห่งกาลเวลาที่ สงขลา

 เจ้าเมืองสงขลาผู้สร้างถนนไปไทรบุรี

เจ้าพระยาวิเชียรคีรี(บุญสังข์)เจ้าเมืองสงขลาท่านที่ ๕ (พ.ศ.๒๓๙๐ - ๒๔๐๘)ในตระกูล ณ สงขลา สร้างถนนจากประตูเมืองสงขลา(ประตูชัยยุทธชำนะ)ไปบรรจบเขตเมืองไทรบุรี ตามพระราชดำริใน ร.๔ (เมืองไทรบุรี ปัจจุบันเป็นรัฐเคดาร์ในมาเลเซีย มีอาณาเขตมาถึงบ้านหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา แต่อังกฤษตัดเอาแค่บ้านจังโหลน ปี ๒๔๕๒)